Sök

Surahammar – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att:

  • Polisen informerar kontinuerligt via kommunens hemsida ”Polisen informerar”.
  • Polisen ska fortsätta medverka i samverkansöverenskommelser så som GUS, stor-BRÅ samt styrgrupp till BRÅ och vara med i arbetet av framtagande av aktuell lägesbild.
  • Polisen ska genomföra brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete mot narkotika samt ordningsstörningar i och runt centrummiljön.
  • Polisen kommer under kvällstid och nattetid arbeta mot bostadsinbrott i Surahammars kommun.