Sök

Västerås – medborgarlöften

Här presenterar vi medborgarlöftet som undertecknats mellan LPO Västerås och Västerås stad.

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har enats om att gemensamt verka för en stad där alla stadsdelar har socioekonomiskt goda förutsättningar och organiserad kriminalitet saknar förankring. Även Västerås city omfattas i de delar kriminaliteten tar sig i uttryck där.

Framgången i detta arbete mäts genom att ingen stadsdel i Västerås finns med på Nationella operativa avdelningens lista över utsatta områden.

Arbetet mot detta mål sker genom separat åtgärdsplanering. Åtgärderna genomförs löpande och revideras varje 6-månadersperiod. Detta innebär tre uppföljningstillfällen inom perioden för medborgarlöftet.