Sök

Dals-Ed – medborgarlöften

Under 2023 - 2024 lovar polisen och kommunen att gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva, ungdomar och unga vuxna i riskzon för att bli brottsaktiva samt mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden har identifierats en problematik med brottsaktiva som står för en stor del av brottsligheten samt skapar otrygghet i kommunen. I lägesbildanalysen har även uppmärksammats en ökad oro bland lokala företagare att utsättas för brott. 

Det här ska vi göra

  1. Rikta åtgärder mot brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta
    åtgärder mot brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras den som förekommer med minst åtta misstankar i två kriminalärenden ELLER som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid eller liknande kan definieras som brottsaktiv.
  2. Rikta åtgärder mot ungdomar samt unga vuxna i riskzon för att bli brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot ungdomar som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid, orosanmälningar till socialtjänst eller liknande är i riskzon för att bli brottsaktiva.
  3. Rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot personer som kan definieras som brottsaktiva.
  2. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot ungdomar samt unga vuxna som är i riskzon för att bli brottsaktiva.
  3. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan varje års utgång.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Dals-Ed är du välkommen att höra av dig till:

Peter Torstensson
Kommunpolis
010-565 21 18