Sök

Essunga – medborgarlöften

Ett medborgarlöfte är en del av den lokala polisen och Essunga kommuns samverkansöverenskommelse. Det ingår i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Trafikkontroll

Trafikkontroll

Medborgarlöfte 2023-2024

Löftet utgår från den lokala lägesbild som gemensamt har tagits fram. Detta har skett bl.a. genom dialog med Essunga kommuns medborgare samt kommun– och polisanställda i området.

Lägesbild – identifierade områden

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis.  Det finns även en oro för närvaron av droger, trafiksituationen och stölder. Det önskas också en utökad förebyggande närvaro bland kommunens ungdomar.

Lägesbilden uppdaterar vi gemensamt hela tiden genom s.k. EEST-möten. Vid dessa möten görs regelbundna uppdateringar av nuläget. Här deltar polisen och ett tiotal andra aktörer från kommun, näringsliv och lokalsamhället i övrigt.

Polisen lovar:

 • Polisen ska genomföra riktad trafikövervakning med fokus på hastighet, livsstilskriminella och påverkade förare samt störande körning.
 • Polisen ska aktivt jobba för att öka synligheten och närvaron i kommunen.
 • Polisen ska ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar. Spontanbesök och närvaro i dessa miljöer ska utföras.
 • Polisen ska genomföra besök och bl.a. prata om lag och rätt i alla klasser i årskurs 7.
 • Polisen ska informera och aktivt medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Essunga kommun lovar:

 • Kommunen ska bistå med resurs för att genomföra orossamtal och följa upp ungdomar som påträffas i närheten där missbruk finns eller bland personer som missbrukar. 
 • Kommunen ska ansvara för ett varierande utbud av aktiviteter främst riktade mot ungdomar såsom sommarskola och en öppen fritidsgård under sommarlovet. Syftet är att förebygga utanförskap och främja den fysiska och psykiska ohälsan.
 • Kommunen ska stötta frivilligorganisationer och föreningar i Essunga kommun i deras arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.
 • Kommunen ska ansvara och göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage.

Tillsammans lovar Polisen och Essunga kommun:

 • Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar, polis och kommuninvånare.
 • Vi ska tillsammans fortsatt arbeta med att skapa en trygg miljö för kommuninvånarna. Detta genom att ha fokus på trafik, alkohol och droger. I samverkan ska vi även jobba för att förebygga och förhindra tidigt bruk av droger i skolmiljö samt förebygga och förhindra stölder och inbrott.
Kristoffer Hjelm kommunpolis i Grästorp Vara och Essunga

Kristoffer Hjelm kommunpolis i Essunga, Grästorp och Vara.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten Essunga?

Välkommen att höra av dig till:
Kristoffer Hjelm
Kommunpolis Essunga
kristoffer.hjelm@polisen.se