Sök

Falköping – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Polis i Falköping

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger inom polisen, statistik och lokala kartläggningar.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena. Känslan av otrygghet och risken att utsättas för brott är något som många gett uttryck för i medborgardialoger. Arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) kommer fortsatt vara en viktig del i framtagandet av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Vårt löfte till invånarna i Falköpings kommun

Under 2021 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Syftet är att minska narkotikaanvändandet samt öka tryggheten i kommunen.

Våra aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Falköpings kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

  • Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande.
  • Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete.
Bild 1/2
Anna-Lena Mann
Anna-Lena Mann. Bild: Polisen
Bild 1/2
Falköping
Bild: Polisen

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Falköping
E-post: anna-lena.mann@polisen.se