Sök

Grästorp – medborgarlöften

Målad polisbil i Grästorp

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2022-2023

Ett medborgarlöfte är en del av den lokala polisen och Grästorps kommuns samverkansöverenskommelse. Det ingår i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Löftet utgår från den lokala lägesbild som gemensamt har tagits fram. Detta har skett bl.a. genom dialog med Grästorps kommuns medborgare samt kommun– och polisanställda i området. 

Lägesbild – identifierade områden:

 • Trafiksituationen
 • Narkotika och droger - främst bland ungdomar
 • Risk att utsättas för stölder och inbrott
 • Önskan om en mer synlig och tillgänglig polis

Polisen lovar Grästorps medborgare:

 • Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare. Hög hastighet och annat trafikfarligt beteende ska också vara i fokus.
 • Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgård och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa goda relationer och trygghet. Vi vill även tidigt upptäcka ungdomar i riskzon och snabbt kunna agera kring detta. 
 • Polisen ska ansvara för uppstart av nya grannsamverkansgrupper.
 • Polisen lovar att besöka alla klasser i årskurs 7 för att bl.a. skapa relationer och prata om lag och rätt.

Grästorps kommun lovar sina medborgare:

 • Kommunen ska stimulera till aktiviteter och insatser riktade mot ungdomar i syfte att öka inkludering och känsla av sammanhang bl.a. genom att utveckla ungdomsverksamheten och stötta kultur- och föreningsliv.
 • Kommunen ska göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av exempelvis belysning och buskage.
 • Kommunen ska arbeta med att bygga gång och cykelvägar för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.
 • Kommunen ska känna till innebörden av grannsamverkan och vid behov vara delaktig.

 Tillsammans lovar Polisen och Grästorps kommun:

Kristoffer Hjelm kommunpolis Grästorp, Vara och Essunga.

Kristoffer Hjelm kommunpolis Grästorp, Vara och Essunga.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis i Grästorp
kristoffer.hjelm@polisen.se