Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2023

Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare. Hög hastighet och annat trafikfarligt beteende ska också vara i fokus.

Under året har polisen utfört ca 45 fasta trafikkontroller i Grästorps kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål. 

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 98 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 43 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 16 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort
  • 21 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 11 st. handlat om narkotikapåverkade förare och 10 st. om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 34 övriga anmälningar om diverse andra
    Trafikbrott.

Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgård och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa goda relationer och trygghet. Vi vill även tidigt upptäcka ungdomar i riskzon och snabbt kunna agera kring detta. Bl.a. vid misstanke om användande av narkotika.

Polisen har under året haft god kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. Detta bl.a. genom regelbundna avstämningsmöten mellan polis och socialtjänst.

Ett 10-tal spontanbesök har genomförts på skolor och fritidsgård.

Totalt sett har inflödet av tips och indikationer om drogmissbruk hos ungdomar under 18 år varit ganska lågt vilket måste ses som positivt. Polisen har under året upprättat totalt 28 anmälningar om narkotikabrott. 6 av dessa har handlat om en misstänkt under 18 år. Vi har haft 6 ärenden gällande personer mellan 18 och 25 år. Övriga misstänkta har varit äldre. 16 av narkotikabrotten har gällt eget bruk, 8 fall av innehav, 1 fall av överlåtelse samt 4 fall av dopingbrott.

Polisen lovar att besöka alla klasser i årskurs 7 för att bl.a. skapa relationer och prata om lag och rätt.

Under året har polisbesök genomförts i alla klasser i årskurs 7. Under en timmas tid har polis varit i klassen och svarat på frågor samt informerat om olika ämnen kopplat till lag och rätt.

Polisen ska ansvara för uppstart av nya grannsamverkansgrupper.

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. 3 möten med fokus på uppstart av nya grannsamverkansgrupper har hållits vilket har gjort att några nya grupper har kommit igång. Det senaste mötet genomfördes i Hyringa bygdegård och lockade över 50 personer.

Polisen och Grästorps kommun lovar att samverka enligt ”årshjulet”.

Enligt det ”årshjul” som det jobbas efter i Grästorps kommun har polisen deltagit på de träffar/dialoger som kommunen har kallat till. Med jämna mellanrum genomförs även medborgardialog med fokus på invånarnas upplevda trygghet. Den senaste medborgardialogen genomfördes i slutet av 2022 och resultatet av denna ligger bl.a. till grund för det nya medborgarlöfte som ska tecknas för år 2024.

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp