Sök

Hjo – medborgarlöften

Poliser pratar med ungdomar, Vivalla

 Vårt löfte till invånarna i Hjo kommun

Under 2023 och 2024 kommer polisen och Hjo kommun fortsätta att arbeta för att öka tryggheten i Hjo. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker kommunen ska uppfatta Hjo som en trygg plats.

Bakgrund

Medborgarlöftet är en utveckling av en lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Hjo kommun. Medborgarlöftet är polisens och kommunens löfte till medborgarna. Det handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas i alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Det här vill vi uppnå

  • ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare.
  • att Hjo ska uppfattas som en trygg plats.
  • förebygga barn och ungas början till användning samt bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar.
  • stärka det psykiska välbefinnandet hos medborgarna i Hjo

Våra aktiviteter

  • Genomföra trygghetsvandringar i samverkan mellan kommun, polis och näringsliv.
  • Fortsatt införande av Effektiv Samordning för Trygghet (EST)
  • Polisen och kommunen informerar invånarna om aktuella lägesbilder och trygghetsskapande åtgärder.
  • Kommunen utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot fysisk, psykisk och social ohälsa riktat mot barn, unga vuxna och äldre.
  • Polisen genomför regelbundet trafikövervakning.
  • Utveckla och integrera grannsamverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Hjo kommun.

Kontakt

Annika Strandberg

Annika Strandberg Kommunpolis i HjoTel: 114 14

Hjo kommun

SäkerhetssamordnareTel: 0503-350 00 (vx)kommunen@hjo.se