Sök

Karlsborg – medborgarlöfte

Karlsborg

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Medborgarlöftet är en utveckling av en lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Karlsborg kommun. Medborgarlöftet är polisens och kommunens löfte till medborgarna. Det handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas i alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Det här vill vi uppnå

  • Ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare.
  • Att Karlsborg ska uppfattas som en trygg plats.
  • Förebygga bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Karlsborgs kommun.

Kontakt

Annika Strandberg

Annika Strandberg
Kommunpolis i Karlsborg
Tel 114 14

Karlsborgs kommun

Säkerhetssamordnare
Tel 0505-170 00 (vx)
kommun@karlsborg.se