Sök

Lilla Edet – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023–2024

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande två åren. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Det som ligger till grund för löftet är Polisens trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2022, årets CAN-undersökning samt Polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Polisens trygghetsundersökning genomfördes genom ett enkätutskick till slumpmässigt utvalda personer i Lilla Edets kommun. Frågorna i enkäten avhandlade områden såsom upplevelse av olika typer av problem, utsatthet för brott samt upplevd otrygghet. De problem som resultatet av undersökningen indikerade som angeläget att jobba mot var buskörningar med moped, mc och A-traktorer samt narkotikapåverkade personer utomhus.

I årets CAN-undersökning ses en attitydförändring bland skolungdomar i VGR gällande narkotika. Resultatet visar att riskbedömningen av narkotikabruk fortsätter att förskjutas. Uppfattningen om att det inte medför någon risk att skada sig själv genom att bruka hasch och heroin har ökat betydligt bland eleverna sedan 2016. Bland gymnasieungdomarna i Lilla Edets kommun ses även en tydlig ökning i bruket av narkotika.

Utöver det som nämnts i ovan undersökningar framkommer det i lägesbilden att skolor och förskolor drabbas periodvis av en ökad mängd skadegörelse.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför fortsätter vi nu med vårt långsiktiga arbete genom att förstärka samverkan mellan kommunen och polisen. Kommunen och polisen ska tillsammans hitta former för att arbeta förebyggande, för att förhindra våld i hemmet och tidigt komma i kontakt med och erbjuda stöd och hjälp till de familjer där våld förekommer.

Det här lovar vi

  • Narkotika – Arbeta tidigt förebyggande och uppsökande samt arbeta trygghetsskapande i den offentliga miljön
  • Trafik – Arbeta med trygghet och säkerhet kopplat till användning av A-traktorer och mopeder.
  • Skadegörelse – Arbeta förebyggande mot skadegörelse på skolbyggnader
  • Våld i nära relationer – Samverka för att förhindra och förebygga brott i nära relationer

Kontakt:
Johan Lindén, kommunpolis i Lilla Edet, telefon 010-565 26 70