Sök

Munkedal – medborgarlöften

Medborgarlöften 2023-2024 grundar sig i den gemensamma problembild som kommunen och Polisen tagit fram.

Underlaget bygger på medborgardialog, och uppgifter om anmälda brott, befolkningsstatistik, effektiv
samordning för trygghets (EST) uppfattning om olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapporter.

Uppfyllande av löftena preciseras i specifika åtgärdsplaner som är framtagna årligen
av kommunen och Polisen.

Löften

  1.  Att samordnat arbeta för att minska användningen av narkotika och droger.
  2. Att kommunen och polisen ska stödja grannsamverkan.
  3. Att arbeta för att minska störande trafik.
  4. Att utföra fartkontroller på strategiskt utvalda platser där fortkörning är ett problem.
  5. Att utföra minst en trygghetsvandring i kommunens tätorter.
  6. Att trygghetsmätning skall göras återkommande för att mäta allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser.
  7. Att polisen och kommunen arbetar tillsammans för att minska upplevelsen av otryggheten i tätorterna.
  8. Att öka samverkan mellan Polis och skolan.