Sök

Skövde – medborgarlöften

Under 2022 kommer polisen och Skövde kommun fortsättningsvis att fokusera på ökad trygghet Skövde Centrum. Syftet är att de som bor, verkar i- eller besöker Centrum ska uppfatta det som i en trygg plats där de vill vistas.

Fotpatrullering på torg - medborgarlöfte Skövce

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Skövde kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Det är polisens ambition medborgarlöften ska finnas för alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med att kommunen och andra berörda parter.

Prioriterat område -trygghet i centrum

Under 2020-2021 har medborgarlöftet fokuserat på centrum och avsikten har varit att hålla vid under 2022. Skövde kommun och polisen vidhåller att fortsatt fokus ska vara att minska även och öka tryggheten i Skövde centrum. Genom medarbetardialoger, statistik från embrace-safety, brottsligheten statistik från polisen, information från Citysäkerhetsmöten samt EST-möten framstod det klart att det fortfarande förekommer otrygghet i centrum genom skadegörelse, stölder och våld i offentlig miljö.

Det här vill vi uppnå

  • Vi vill minska antalet våldsbrott i offentlig miljö.
  • Vi vill minska skadegörelse, nedskräpning och cykelstölder inom centrummiljön.
  • Vi vill att Centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas på.
  • Vi vill minska bruket av narkotika bland ungdomar.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan:

  • Fortsatt införande av samverkansgruppen CITYSÄK. (kommun, polis, näringsliv och fastighetsägarna.)
  • Upprätta en handlingsplan för minskat klotter. (kommun, polis och fastighetsägarna.)
  • Samordna utbildning och tillsyn på krogarna (kommun och polis)
  • Öka kunskapen bland vuxna gällande ungdomars narkotikavanor. (kommun och polis)
  • Förbättra utomhusmiljön kring krogarna för att öka tryggheten. (kommun)

Kontakt med kommunpolisen 

Välkommen att höra av dig till kommunpolis Martin Johansson via e-post: martin-e.johansson@polisen.se