Sök

Tidaholm – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Bakgrund

Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, polisens medarbetardialog, statistik och lokala kartläggningar.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena.

I medborgardialoger har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga ljudnivåer och nedskräpning bidrar till att invånare känner sig störda.

Arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) kommer fortsatt vara en viktig del i framtagandet av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Vårt löfte till invånarna i Tidaholms kommun

Under 2021 kommer polisen och Tidaholms kommun att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken. Vi kommer även att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga.

Fokusområden kommer vara centrum och dess närområde.

Syftet är att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken, samt att minska narkotikaanvändandet bland unga.

Våra aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Tidaholms kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

  • Arbeta förebyggande och öka dialogen med invånare för att minska störningar i trafikmiljön. Utföra kontroller i trafiken för att skapa en tryggare kommun.
  • Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande narkotikaanvändande.
  • Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete.

Kontakt

Bild 1/4
Anna-Lena Mann
Anna-Lena Mann Bild: Polisen
Bild 1/4
Tidaholm
Bild: Polisen
Bild 1/4
Tidaholm
Bild: Polisen
Bild 1/4
Tidaholm
Bild: Polisen

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:     

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Tidaholm
anna-lena.mann@polisen.se