Sök

Töreboda – medborgarlöfte

Under 2023-2024 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta genom att arbeta förebyggande och tillsammans med berörda parter inom offentlig och privat sektor.

Poliser pratar med allmänhet

Under 2023-2024 kommer polisen och Töreboda kommun att fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att arbeta förebyggande.

Vårt löfte till dig

Under 2023-2024 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta genom att arbeta förebyggande och tillsammans med berörda parter inom offentlig och privat sektor.

Vi lovar att:

  • Kommunen och polisen kommer att upprätthålla och utveckla arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) för att berörda parter ska få en gemensam lägesbild och samordna åtgärder för att skapa trygghet i kommunen. En del av EST arbetet handlar om att identifiera de platser som medborgarna upplever otrygga för att kunna vidta trygghetsskapande åtgärder.
  • Kommun och polis ska arbeta aktivt med förebyggande åtgärder för att fånga upp ungdomar som misstänks använda eller handla med droger. Arbetet ska rikta sig till barn i mellanstadiet upp till gymnasiet och deras föräldrar.
  • Kommun och polis ska arbeta aktivt och förebyggande för att stävja etablering av kriminella grupperingar.
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.

Bakgrund

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Lägesbilden är framtagen genom dialoger med medborgare och medarbetare, tidigare erfarenheter, statistik och lokala kartläggningar.

Problemområden

Generellt är invånarna i kommunen trygga men kan uppleva en otrygghet på grund av den oroande samhällsutvecklingen med ökad gängkriminalitet som märkts mer påtagligt i det öppna samhället. 

Förtroendeskapande insatser såsom dialog med invånarna för att ta reda på om och varför invånarna känner otrygghet är en viktigt samt hög polisiär närvaro som ökar den upplevda tryggheten. 

Även alkohol och drogpåverkade förare i trafiken oroar och skapar en otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten i Töreboda så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller Töreboda kommun.

Kontakta oss

Helén Benjaminsen

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Töreboda
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se

Säkerhetssamordnare
Töreboda kommun
Telefon: 0506-180 00
E-post: sakerhet@töreboda.se