Sök

Ulricehamn – medborgarlöften

Polisen i Ulricehamn vill tillsammans med Ulricehamns kommun fokusera på narkotikabrottslighet med särskilt fokus på ungdomar.

Ungdomar som tittar på sina mobiltelefoner

Medborgarlöftet bygger på den senaste trygghetsundersökningen, aktuella lägesbilder samt anmälda brott. Medborgarna i Ulricehamns kommun önskar att Polisen fokuserar sitt arbete på narkotika, ungdomsbrottslighet och närvaro på otrygga platser.

Vi ser att attityden till droger har förändrats, en ökad tillgänglighet kan leda till att fler ungdomar hamnar i narkotikamissbruk och kriminalitet.

Det här lovar Polisen

  • Identifiera vilka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet.
  • Riktade narkotikainsatser mot ungdomar.
  • Förstärka Polisens närvaro på otrygga platser där ungdomar befinner sig.

Det här ska vi göra i samverkan med Ulricehamns kommun

  • Samverka med socialtjänst för att tidigt sätta in stöd och åtgärd er med särskilt fokus på narkotikaanvändning.
  • Tillsammans med Ulricehamns kommun utveckla samverkansmodellen SSPF för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon.
  • Informationskampanjer till vårdnadshavare riktat mot narkotika.
  • Trygghetsdag på högstadieskolorna tillsammans socialtjänst, skola, och fritid.

Följ med i hur det går

Vi tänker redovisa aktiviteterna och resultaten inom ramen för det brottsförebyggande rådet i Ulricehamns kommun. Ett nytt medborgarlöfte för 2024 är på gång.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ulricehamns är du välkommen att höra av dig till:
Erica Pettersson
kommunpolis
erica-m.pettersson@polisen.se

Erica Pettersson