Sök

Vellinge – medborgarlöften

Vellinge kommun och polisen arbetar gemensamt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet enligt samverkansöverenskommelsen 2022-2026 och dess åtgärdsplan.