Sök

Om polisen – utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

Det här är ett utbildningsmaterial om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen.

Utbildningsmaterial SFI om Polisen

Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen för den som är ny  i Sverige.

De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och övningar, kapitel 1-3. Materialet finns både som vanliga pdf-filer för utskrift och ifyllningsbara (digitalt) pdf:er för de kapitel som innehåller övningar. Det finns facit till kunskapsfrågorna. Till materialet hör också ett antal filmer och diskussionsfrågor, kapitel 4. Materialet är självinstruerande och kan användas direkt i klassrummet.

Lärare kan även beställa materialet i tryckt format via www.utbudet.se.

Filmer

Se filmerna tillsammans i klassen och gör övningarna i kapitel 4. 

FIlm 1. Vad gör polisen?

I den här filmen får vi träffa Eden och poliserna Anna och Vedran. Hur jobbar polisen och varför har vi poliser? 

Film 2. Kontakta polisen

I den här filmen följer Eden poliserna Anna och Vedran för att få veta mer om hur polisen jobbar och vad man ska göra om man blir utsatt för ett brott.

Film 3. Brott i nära relationer

I den här filmen följer Eden poliserna Anna och Vedran för att få veta mer om hur polisen arbetar med brott i nära relationer, som till exempel brott inom familjen.

Film 4. "En jobbig jävel"

Rissa arbetar som polis. Hon berättar om en ung kille som hamnat i kriminalitet, som hon kom i kontakt med i sitt jobb. Idag tackar han henne för att hon uppmanade honom att välja en annan väg i livet.

Film 5. Min vardag Chalid

Chalid är polis i Malmö. Han berättar om hur han arbetar för att boende i området ska känna sig trygga och ha en bra relation till polisen.

Visningar för SFI- och språkintroduktionsklasser

Polismuseet i Stockholm erbjuder visningar för SFI- och språkintroduktionsklasser. Vi rekommenderar att ni arbetar med detta material innan gruppen besöker museet.

Polismuseets webbplats - SFI visningar