Sök
Stäng Meny

Terrorism - polisens arbete

Polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Så arbetar polisen mot terrorism

Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Polismyndigheten kan även bedriva förundersökningen vid ett genomfört attentat och stöttar också Säkerhetspolisen vid exempelvis utredningar och spaning mot misstänkt förberedelse till terrorism.

Polisens arbete utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism. Polisen arbetar inom alla områden i strategin men med huvudfokus på att förhindra och hantera attentat.

Processansvaret inom polisen för det arbetet ligger hos den nationella operativa avdelningen.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, på Regeringskansliets webbplats

God ingripandeförmåga

Polisen har en god förmåga att ingripa vid terrorattentat. Den vanliga ingripandepolisen kommer att vara första polisresurs på plats. Därför genomförs övningar och utbildningar i hur polisen hanterar terrorattentat.

Utöver detta finns särskilda insatsförmågor i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott så som terror.

Den nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och förstärker de övriga förmågorna vid ett inträffat attentat. Nationella insatsstyrkan har ett specifikt uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism i samverkan med Säkerhetspolisen.

Brottsförebyggande arbete

Polisen prioriterar närvaro och synlighet på offentliga platser och platser där många människor vistas. Det är en del av polisens brottsförebyggande arbete eftersom allmänheten är ett tydligt mål vid terrorattentat. Att poliser patrullerar en plats behöver dock inte betyda att det finns en specifik risk för terrorattentat.

Polismyndigheten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en vägledning för att stärka skyddet mot terrorattentat som riktar sig mot allmänheten. Vägledningen vänder sig till privata och offentliga aktörer som verkar i miljöer där många människor befinner sig och kan användas vid exempelvis utbildningar inom säkerhet och skydd.