Sök

Arbetsmiljöbrott

Är din arbetsplats säker? Det är arbetsgivarens ansvar att arbetet som utförs på arbetsplatsen är så säkert som möjligt. Om någon anställd skadas eller dör till på grund av slarv eller oaktsamhet ska det anmälas som ett arbetsmiljöbrott.

Gör en polisanmälan

Om du vill göra en polisanmälan om arbetsmiljöbrott finns två sätt: 

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Normalt är det polis på plats eller Arbetsmiljöverket som gör en polisanmälan om arbetsmiljöbrott. 

Om du ser missförhållanden på din egen eller någon annans arbetsplats kan du tipsa Arbetsmiljöverket via länken nedan.

Om polisanmälan

 • En polisanmälan kan göras för följande brott:

  • Vållande till annans död i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott.
  • Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott.
  • Framkallande av fara för arbetstagare eller andra i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott.
  • Brott mot arbetsmiljölagen: Till exempel om arbetsgivaren struntat i ett föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen. Eller om en arbetsgivare inte gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare arbetsskador, vid skador som drabbat flera arbetstagare eller vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.
 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Vad är ett arbetsmiljöbrott?

Om en arbetsgivare bryter mot lagen så att arbetet som ska utföras kan orsaka skador, sjukdom eller dödsfall är det ett arbetsmiljöbrott.

Så säger lagen

När en arbetsskada skett på en arbetsplats är det inte händelsen i sig som kan vara ett brott. Straffbarheten ligger i stället i att arbetsgivaren inte har gjort tillräckligt för att förebygga arbetsskadan.

Brott mot arbetsmiljölagstiftningen kan leda till straff för fysiska personer och företagsbot för både fysiska och juridiska personer (till exempel ett företag).

Lagföring – att ställa någon till ansvar för ett brott

Brott mot arbetsmiljölagstiftningen lagförs genom att åtal väcks vid en tingsrätt. Lagföring kan också ske genom att den ansvariga godkänner ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande består dels av en beskrivning av brottet, dels den påföljd som åklagaren beslutat. Det vill säga böter.

Företagsbot – när ett företag inte gjort tillräckligt 

En företagare kan dömas att betala företagsbot (enligt 36 kapitlet 7 § brottsbalken) för arbetsmiljöbrott som begåtts i verksamheten. Åklagaren måste bevisa att företagaren inte har gjort vad som skäligen krävs för att förebygga brottet.

En företagare kan även dömas till böter om brottet begåtts av någon i ledande ställning, eller av någon i företaget som haft särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

 • Både ansvariga personer och företaget kan dömas att betala företagsbot.
 • Beroende på hur allvarligt brottet är kan beloppet variera från 5 000 kronor till 10 miljoner kronor.
 • Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (REMA) har utfärdat riktlinjer för företagsbotens belopp.

Polisens arbete mot arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöbrott börjar vanligtvis genom att SOS Alarm kallar ambulans och polispatrull till platsen där arbetsskadan skett.

Så arbetar polisen

Polisen ska betrakta händelsen som ett misstänkt brott och utgå från att platsen där arbetsskadan skett är en brottsplats.

Polispatrullen börjar med att säkra bevis genom att

 • spärra av platsen
 • ta beslag
 • förhöra målsägare, vittnen och andra personer
 • fota och dokumentera maskiner och arbetsutrustning som använts.

När dödsfall inträffat eller när personer är allvarligt skadade, ska åklagare och Arbetsmiljöverket kontaktas.

Särskilda utredningsgrupper

I samtliga polisregioner finns särskilda grupper där förundersökningsledare och utredare hanterar arbetsmiljöbrott.

Samverkan med andra myndigheter

Polismyndigheten samverkar med Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten kring arbetsmiljöbrott. Det är viktigt att den myndighet som först får information om att en arbetsskada skett ser till att de andra berörda myndigheterna får information så snart som möjligt.

Arbetsmiljöverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har tagit fram gemensamma rutiner för utredning av ärenden som gäller misstanke om arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen.