Sök
Stäng Meny

Nya medborgarlöften för alla kommuner i Västra Mälardalen

Nu har Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och Hallstahammars kommun tillsammans med polisen undertecknat nya medborgarlöften för 2024.

– Västra Mälardalen ska fortsätta att vara en trygg plats att bo och verka i. I det brottsförebyggande-och trygghetsskapande arbetet är samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer nyckeln till framgång. För att nå våra långsiktiga mål, måste alla samhällets resurser hjälpas åt för att lyckas. Därför känns det mycket bra att vi nu har undertecknat nya medborgarlöften för alla kommuner för 2024, säger Maria Bäck, lokalpolisområdeschef Västra Mälardalen.

Medborgardialog i fokus
Medborgarlöfte är en utveckling av polisens och kommunens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Fokusområdena har tagits fram utifrån polisens och kommunens aktuella lägesbilder, där medborgardialoger är en viktig del av underlaget.

– Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Medborgarlöftet ger oss bra förutsättningar att sätta in rätt insatser, i rätt tid, där det behövs. Nu fortsätter vi vår långsiktiga satsning på ökad trygghet och säkerhet för alla invånare och besökare i Västra Mälardalen, avslutar Maria Bäck.

Medborgarlöfte Arboga kommun
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/arboga/

Medborgarlöfte Kungsör
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/kungsor/

Medborgarlöfte Köping
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/koping/

Medborgarlöfte Hallstahammar
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/hallstahammar/