Sök till polisutbildningen

Nästa ansökningsperiod är i juni 2015. Det finns ännu inget exakt datum. Utbildningen finns i Umeå, Stockholm och Växjö.

 

För att kunna söka måste du uppfylla antagningskraven.
Antagningskrav