Sök till polisutbildningen

Nästa ansökningsperiod är 18 maj - 1 juni 2016. Det gäller då antagning till polisutbildningen med start vårterminen 2017.

 

För att kunna söka måste du uppfylla antagningskraven.
Antagningskrav