Sök

Väskförbud på större evenemang – frågor och svar

Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om väskförbud på större evenemang i Sverige.

Sedan den 1 november 2023 kan villkor som gäller väskor och andra föremål meddelas i samband med tillstånd och anmälan av arrangemang. Här är de vanligaste frågorna och svaren för dig som besökare eller arrangör.

Till dig som är besökare

Hur vet jag som besökare vad som gäller?

Stäm av med arrangören om vad som gäller. Arrangören ansvarar för att informera besökare om vilka villkor som gäller. Ofta framgår det på arrangörens webbplats eller i samband med biljettutskicket.

Varför kan det vara väskförbud på ett arrangemang, men inte på ett annat?

Tillståndet som arrangören får från polisen kan förenas med villkor som rör just den arrangörens evenemang. T ex utifrån publikantal och lokalernas utformning.  Därför ser det också olika ut för olika arrangörer. Arrangören är även fri att på eget initiativ vidta fler åtgärder än de som har meddelats genom villkor av polisen.

Vem vid arrangemanget omfattas av väskförbudet?

Alla besökare som är publik till ett arrangemang som behöver tillstånd eller ska anmälas till polisen berörs.

Vad gäller för skötväskor för barn?

Undantag får göras för personer med barn som har behov av skötväska. Skötväskan ska kontrolleras av behörig personal vid inpassering.

Var kan jag förvara min väska?

Arrangören har möjlighet att erbjuda väskförvaring. Förvaringen kommer då ske utanför den plats/lokal där arrangemanget äger rum.

Vad händer om jag ertappas med en väska?

Det är arrangören som fattar beslut om vad det innebär för dig som besökare.

Omfattas alla typer av väskor, exempelvis handväskor, av väskförbudet?

Nej, det finns undantag: Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Undantag får också göras för personer i sällskap med barn som har behov av skötväska. Väskor som är tillåtna ska innan inpassering kontrolleras av behörig personal.

Plånböcker och mindre necessärer som får plats i fickan omfattas inte.

Gäller väskförbudet påsar och genomskinliga väskor?

Ja, väskförbudet gäller även påsar och genomskinliga väskor.

Vad är medicinska skäl?

Det är upp till arrangören att avgöra detta vid inpasseringen.

Vad gäller för souvenirer som säljs på arrangemanget, får jag bära det?

Ja, det är tillåtet.

Gäller väskförbudet journalister som bevakar ett arrangemang?

Nej, text- och fotojournalister i tjänst omfattas inte.

Till dig som är arrangör

Vilka arrangemang omfattas av väskförbud?

Villkor om väskförbud är avsett för större arrangemang i Sverige som behöver tillstånd eller ska anmälas till polisen. Arrangemang som anordnas för allmänheten är i de flesta fall sådana arrangemang som behöver tillstånd eller ska anmälas till polisen. I dessa fall kan polisen meddela villkor för dig som arrangör.

Lista med exempel på evenemang som kräver tillstånd

Villkor om att inga typer av väskor får tas med in på arrangemanget kan meddelas bland annat vid:

  • större idrottsevenemang
  • större konserter och festivaler
  • samtliga arrangemang på landslagsnivå

Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen eller allmänna sammankomsten samt för personer med barn som har behov av skötväska. 

För vissa arrangemang är det tillåtet att ta med väska.

Det är omständigheterna för det specifika arrangemanget som avgör vilka villkor som ska meddelas, vilket innebär att det ibland inte kommer anses nödvändigt att meddela villkor om väskförbud. Istället kan polisen välja att villkora om förbud att ta med väskor som är större än 40X40X20 cm (höjd x bredd x djup).

För vissa typer av arrangemang kan polisen göra bedömningen att det är tillåtet att ta med väskor oavsett storlek, exempelvis vid demonstrationer.

Om du som arrangör är osäker på hur villkoret påverkar ditt arrangemang kan du vända dig till polisen. Du som arrangör har alltid möjlighet att på eget initiativ vidta fler åtgärder än de som har meddelats genom villkor av polisen.

Vad räknas som ett större arrangemang?

Det finns ingen uttalad gräns för antal deltagare utan polisen gör en individuell prövning i samband med att arrangören kommer in med en ansökan eller anmälan till polisen. Polisen meddelar arrangören vilka villkor som gäller för det aktuella arrangemanget.

Vilka arrangemang kräver inte anmälan eller tillstånd?

Arrangörer av filmvisning, teater och vissa konserter behöver inte alltid ansöka om tillstånd eller anmäla sitt arrangemang till polisen. Det görs en bedömning av polisen om man är skyldig att söka tillstånd eller anmäla sitt arrangemang. Polisen gör en bedömning baserat på bland annat antalet personer som kommer delta och risk för ordningsstörning eller att säkerheten äventyras.

När började polisen införa villkor om väskförbud?

Från och med 1 november 2023.

Vad betyder väskförbudet för arrangör som fått tillstånd före 1 november?

Du som arrangör som har fått ett tillstånd eller anmälningsbevis före den 1 november omfattas inte av väskförbud. Av ditt tillstånd eller anmälningsbevis framgår vad som gäller för ditt arrangemang.

Hur ska väskor förvaras?

Det finns inga hinder för att du som arrangör ordnar så att besökarnas väskor omhändertas under arrangemanget. Däremot måste förvaringen finnas utanför den plats där den allmänna sammankomsten eller den offentliga tillställningen äger rum. Det betyder att det exempelvis inte går att använda en garderob som finns lokaliserad på samma ställe som arrangemanget.

Vad händer om man inte följer väskförbudet?

Det kan bedömas som brott mot ordningslagen för arrangören.

Kan man överklaga villkoret om väskförbud?

Ja, arrangören kan överklaga till förvaltningsrätten. Hur man överklagar framgår av beslutet om tillstånd eller anmälningsbeviset.

Om villkoren

Är det inte enklare om väskor genomsöks istället för att meddela ett förbud?

Flertalet arrangörer genomsöker väskor inför evenemang sedan tidigare, men mot bakgrund av den höjda terrorhotsnivån är polisens bedömning att väskförbud kan krävas.

Vilket lagstöd har polisen att meddela ett väskförbud?

Enligt ordningslagen har polisen möjlighet att meddela villkor om ordning och säkerhet (2 kap. 16 § ordningslagen). Det betyder att när en arrangör ansöker om tillstånd för att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan polisen meddela villkor för den om det krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Det kan handla om att man får genomföra arrangemanget med villkoret att man har anlitat ordningsvakter, gjort avgränsningar inne på anläggningen eller vad man får ta med sig in på sammankomsten eller tillställningen.