Sök

Göteborg Delgivningscentralen

Ernst Fontells plats, Göteborg

Kontaktinformation

Kontaktinformation till den lokala polisstationen
Larm 112
Telefon 114 14
Telefon från utlandet 46 77 114 14 00
Lokalt telefonnummer 010-56 50333
Besöksadress Ernst Fontells plats, Göteborg
Postadress Polismyndigheten, Region Väst, Delgivningscentralen , 405 90 Göteborg
Fax 010-56 54121

Information

Utlämning av delgivningar sker på de flesta polisstationer i Västra Götaland beroende på var den sökte har sin bostad. Vid så kallade kontorskallelse framgår det vilken polisstation som är aktuell.

Ansökan

Ansökan om delgivning kan skickas till Polismyndigheten, region Väst, Delgivningscentralen, 405 90 Göteborg. Vid ansökan ska det framgå vilket författningsstöd som ingivaren åberopar för att Polismyndigheten ska kunna utföra delgivningsuppdraget.

Avgiften är 1000 kr per ärende som antingen kan erläggas kontant, om man  lämnar in handlingarna till polisstationer med kassahantering ( i Göteborg  Stampgatan 28, Mölndal, Stenungsund, Uddevalla, Strömstad; Alingsås, Borås, Trollhättan, Ulricehamn, Åmål, Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad.), eller om man så önskar aviseras/faktureras. Ärenden som skickas in till delgivningscentralen blir fakturerade. Sökning påbörjas när avgiften är betald.

Ansökan ska bestå av:

Personlig

  • Personnummer och adress på den som ska delges.
  • Kontaktuppgifter på ingivaren. Namn, adress och telefonnummer.
  • Eventuella uppgifter som kan påskynda eller underlätta delgivning, t ex arbetsplats, annan adress, telefonnummer etc.

Företag

  • Organisationsnummer, firmatecknare, adress på det företag som ska delges.
  • Kontaktuppgifter på ingivaren. Namn, adress och telefonnummer.
  • Eventuella uppgifter som kan påskynda eller underlätta delgivning, t ex arbetsplats, annan adress, telefonnummer etc.
  • Registreringsbevis.