Sök
Stäng Meny

Åtvidaberg – medborgarlöften

Polisen och Åtvidabergs kommun samverkar med det gemensamma syftet att långsiktigt minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet är en del i denna samverkan.

Medborgarlöften för år 2024 och 2025


Fokus på trygghet

  • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder vid otrygga platser.
  • Vi ska tillsammans aktivt samverka med nattvandrare och andra föreningar i syfte att öka vuxennärvaron i samband med evenemang eller vid oplanerade händelser.

Fokus på trafiksäkerhet

  • Vi ska tillsammans genomföra informationsinsatser riktade till barn, unga och deras vårdnadshavare.
  • Polisen ska genomföra insatser med inriktning mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Vi ska tillsammans arbeta mot hastighetsöverträdelser och störande körning genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön med utgångspunkt i strategiska platser.

Fokus mot narkotika

  • Kommunen ska ta fram och implementera metoder för att snabbt kunna agera vid misstänkt eller konstaterat narkotikabruk bland elever i kommunens skolor
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans med andra myndigheter implementera ett systematiskt arbetssätt för samverkan kring barn och ungdomar i riskzon
  • Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö.
  • Vi ska tillsammans årligen genomföra brottsförebyggande kommunikationer inom området.