Sök
Stäng Meny

Ydre – medborgarlöften

Polisen och Ydre kommun samverkar i syfte att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Ydre kommun och Polismyndigheten samverkar i syfte att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet utgör en del i det arbetet och har sin grund i en lokal lägesbild. Den lokala lägesbilden baseras på polisens medarbetardialoger, dialog med medborgare, statistik över anmälda brott, polisens trygghetsundersökning samt annan kunskap hos kommun och polis.

Överlag upplever medborgarna i Ydre kommun en hög grad av trygghet. Både vad gäller faktisk utsatthet för brott och oro för att utsättas brott. Den problematik som berör medborgarna mest är framförallt trafikrelaterad.

Det handlar om trafikregler som inte efterföljs och ungdomar som buskör med A­ traktorer. Det finns även en antydan till att skadegörelse är ett större problem än tidigare år. Viss förekomst av droger finns med i polisens och kommunens problembild.

Medborgarlöfte Ydre kommun 2024 - 2025

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar följande:

  • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot efterlevnad av trafikregler och säkerhet kring A-traktorer Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning.

  • Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs 8.

  • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande.

Uppföljning av medborgarlöften för Ydre kommun