Sök

Uppföljning av medborgarlöften för Ydre kommun

Polisen och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Medborgarlöfte Ydre kommun 2022-2023

  • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser

  • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning

  • Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs 9

  • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Ydre kommun 2023

Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser

Tertial 1  Tertial 2 Tertial 3

Rattfylleri 1 st

Drog rattfylleri 1 st

Hastighetskontroller har genomförts och 4 st olovlig/grov olovlig körning har rapporterats.

1 st olovlig körning har rapporterats samt 1 st tillåtande av olovlig körning.

Hastighetskontroller har genomförts

21 mars samverkan med trafik-områdespolis-skola Ungdomar EPA-traktorer.

2 st rattfylleri

Hastighetskontroller har genomförts samt nationella trafikveckor. (En nationell varje månad)

Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i åk 9

Tertial1  Tertial2 Tertial 3
  19 september Trafiksäkerhetsdag, polisen delaktig.

Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser

Tertial 1  Tertial 2 Tertial 3

 Narkotikabrott 1 st

Inga narkotikabrott rapporterade

Inga narkotikabrott rapporterade