Sök

Uppföljning av medborgarlöften Ydre kommun år 2024

Medborgarlöfte Ydre kommun

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar följande:

  • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot efterlevnad av trafikregler och säkerhet kring A-traktorer Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning.

  • Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs 8.

  • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Ydre kommun 2024

Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot efterlevnad av trafikregler och säkerhet kring A-traktorer

Tertial 1

4 st. olovlig/grov olovlig körning.

3 st. rattfylleri under påverkan av alkohol.

Polisen har under feb, mars och april haft tre veckor med inriktning på kontroll av yrkestrafik, trafiksäkerhet och trygghetsskapande arbete på väg-hastighet.

Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning

Tertial 1
Kommunens hastighetstavla har inte varit i drift under första tertialet.

Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs 8

Tertial 1
Planering inför trafikdagen pågår. Skall genomföras under hösten 2024.

Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser

Tertial 1
Inga narkotikabrott rapporterade.