Sök

Göteborg, Biskopsgården – medborgarlöften

Förebygga och förhindra rekryteringen av unga till kriminella grupper i Biskopsgården.

Polis i uniform pratar med en medborgare.

Bild: Polisen

Tillsammans för ett tryggare Biskopsgården

Unga riskerar allt oftare att rekryteras till kriminella grupper. Något som bidrar till ökat våld och ökad otrygghet. Polisen och Socialförvaltningen fokuserar på att förebygga och förhindra nyrekryteringen tillsammans med lokala aktörer.

Aktiviteter görs tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, Bostadsbolaget, BK Häcken, HP Warta, Biblioteketsvännerna i Biskopsgården, Sjumilaskolan, Ryaskolan, Svartedalsskolan, Willhem, Poseidon Göteborgslokaler, Västsvenska handelskammaren och Bo Bra.

Det här ska vi göra

Det här är några av de löften som finns i medborgarlöftet som kommer att genomföras under 2023-2024. För att ta del av medborgarlöftet i sin helhet kan du läsa mer genom länkarna ovan.

Polisen

 • Fortsatt hög närvaro genom patrullering vid otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.
 • Tidiga insatser tillsammans med socialtjänsten för att slå hål på nyrekryteringen av unga till kriminalitet.
 • Intensifierat arbete mot narkotika, illegala vapen och grov kriminalitet.
 • Elever i årskurs 8 träffar polis, ambulans och räddingstjänst genom PAR. I samverkan med BK Häcken.

Socialförvaltningen Hisingen

 • Människan bakom uniformen (MBU) genomför två kurser under 2023 med sammanlagt 24 deltagare och fortsätter stärka ambassadörsverksamheten med minst 55 aktiva ambassadörer.
 • Förskoleförvaltningen Hisingen arbetar med metoden ”Bygga broar” för en ökad samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare.

Skolor i Biskopsgården

 • Svartedalsskolan arbetar för ökad föräldrasamverkan och integration genom verksamhet för föräldrar i Biskopsgården.
 • Ryaskolan förstärker med vuxna i skolan under dagtid och har en nära samverkan med hemmet.
 • Sjumilaskolan har ett trygghetsteam med syfte att arbeta förebyggande mot hot och våld.

Föreningslivet

 • Handbollsföreningen HP Warta rekryterar unga ledaregenom utbildning och ansvarsuppgifter i föreningen.
 • Göteborgs fotbollförbund arbetar för att få in fler ungdomar i föreningslivet med initiativet Reboot - football for jobs.

Fastighetsägarna

 • Poseidon kommer erbjuda minst 100 ungdomar ett sommarjobb.
 • Willhem arbetar aktivt mot folkbokföringsbrott och öppnar ett nytt områdeskontor i Biskopsgården.
 • Bostadsbolaget genomför gratis aktiviteter på lov tillsammans med andra aktöerer i Biskopsgården.
 • Bo Bra genomför riktade instser för barn och unga i skolan samt för en meningsfull fritid.
 • Göteborgslokaler genomför trygghetsvandringar, använder torgvärdar på torgen och åtgärdar skadegörelser inom 24 timmar.

Andra aktörer

 • Västsvenska handelskammaren arrangerar en matfestival och verkar för att fler ska komma i arbete.
 • Invånarguider finns vid Länsmanstorget, Friskväderstorget och Vårväderstorget en gång i veckan för att prata om samhällsviktig information och hur man kan påverka Göteborgs stad.
 • Biblioteksvännerna i Biskopgsgården anordnar Brunch i Biskop en gång i månaden vid Vårväderstorget.

Hör av dig till oss! Vi vill ha dina synpunkter.

Daniel Johnsson
Kommunpolis Hisingen
072-203 13 80
daniel.johnsson@polisen.se

Catharina Jonsson
Trygghetssamordnare Hisingen
031-366 69 37
catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se