Sök
Stäng Meny

Klargörande gällande utbildningar om grova brott

Ett inslag som sändes i Sveriges Radio under julhelgen handlade om utbildningar gällande utredningar av grova brott. Inslaget blev dock missvisande gällande vilka utbildningar som genomförts inom myndigheten.

Det var i radioprogrammet "I lagens namn" som handlade om skjutningar, där det på ett otydligt sätt berättas om polisens utbildningar gällande utredningar av grova brott, som kan tolkas som att polisen inte har utbildat anställda i grova brott under 2018. Så är inte fallet.

När det gäller grova brott – basutbildningen, så har den genomförts 8 omgångar under 2018:

  • 02-16 i Malmö/RCM med 24 deltagare
  • 04-13 i Göteborg med 26 deltagare
  • 03-09 i Stockholm/PHS med 24 deltagare
  • 05-11 i Malmö/RCM med 25 deltagare
  • 09-14 i Malmö/RCM med 28 deltagare
  • 09-28 i Sundsvall med 25 deltagare
  • 11-09 i Göteborg med 25 deltagare
  • 10-26 i Stockholm/PHS med 28 deltagare

Däremot när det gäller utbildningen grova brott – strategi och metoder så har den utbildningen inte genomförts sedan hösten 2016. Den var en av flera utbildningar som fick vänta, då det utifrån påverkan på resursuttag och verksamhet, beslutades om en revidering av hela kompetensutvecklingsplanen inom Polismyndigheten.

– Det planeras dock för en ny utbildning gällande strategi och metoder. Förhoppningarna är att man ska kunna sätta utbildningen, och kunna köra igång under hösten 2019, säger Bengt-Åke Nilsson, chef för kompetenscentrum 4.