Sök

Kommentar till SVT:s dokumentär om Operation Playa

Med anledning av dokumentärserien i SVT om Operation Playa som riktar allvarlig kritik mot bland annat polisen vill vi göra följande kommentar.

Operation Playa är en utredning som pågick mellan åren 2008 och 2014 i samverkan mellan i huvudsak svensk och spansk polis men också med flera andra länder. Operationen resulterade i ett av de största kokainbeslagen i Europas historia, cirka 1,4 ton, som genom beslaget aldrig kom ut på gatan. Marknadsvärdet på gatunivå beräknas till mer än 1 miljard kronor.

Förundersökningen var åklagarledd, det vill säga åklagaren leder och styr arbetet. Åtal väcktes i mars 2012 och den misstänkte huvudmannen dömdes av Stockholms Tingsrätt i mars 2013 till 18 års fängelse. Huvudmannen friades på alla punkter av Svea Hovrätt i juni 2014. Utvärderingar som efteråt har gjorts inom polisen visar på ett bristande förtroende i samarbetet mellan åklagare och poliser i ärendet.

Svensk lag ger polisen en bred verktygslåda av åtgärder till sitt förfogande i det brottsbekämpande arbetet. Vid misstankar om särskilt grov organiserad brottslighet är särskilda spaningsinsatser, eller infiltration, ett verktyg polisen kan använda för att inhämta bevisning eller information inom ramen för en förundersökning. Poliserna är särskilt utbildade och verksamheten är, och har alltid varit, omgärdad av stränga regler och riktlinjer. I operation Playa användes de särskilda spaningsinsatserna i och med att misstankarna rörde ett så allvarligt brott men de utgjorde de endast en liten del av polisens totala utredningsåtgärder.

Regelverket för särskilda spaningsinsatser uppdaterades år 2016 tillsammans med Åklagarmyndigheten med utgångspunkt från bland annat en inspektion av verksamheten och lärdomar från operation Playa. Regelverket är tydligare, närmare samarbete sker nu med åklagare som har det yttersta beslutsmandatet och ännu större krav ställs på dokumentation.

Då det funnits kritik mot polisens arbete inom ramen för förundersökningen av operation Playa har särskilda utredningar hanterat minst tio stycken förundersökningar för att utreda om polisen har begått några brottsliga handlingar under operationen. Samtliga förundersökningar har letts av särskilda åklagare och alla har lagts ned utan åtgärd. Polismyndigheten bedömer trots det att uppgifterna som framkommer i SVT är av sådan allvarlig karaktär att det bör prövas igen och kommer därför att upprätta en anmälan så att åklagare på nytt kan pröva om några felaktigheter har begåtts.

Mer om särskilda utredningar