Böter

Det finns tre typer av böter som ska betalas in till polisen: föreläggande av ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter. Parkeringsanmärkningar hanteras av Transportstyrelsen.

Föreläggande av ordningsbot

Ett föreläggande om ordningsbot utfärdas av polisen, Tullverket eller Kustbevakningen som också svarar på frågor om innehållet. 
Föreläggande av ordningsbot - hur du betalar och överklagar

Strafföreläggande

Strafföreläggande är böter som utfärdas av åklagare eller tullåklagare och som också svarar på frågor om innehållet.
Strafföreläggande - hur du betalar och överklagar

Domstolsböter

Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen och den som beslutat kan svara på frågor.
Domstolsböter - hur du betalar och överklagar

Kontakt och information

Polisens serviceenhet svarar på frågor om betalning av ordningsbotföreläggande, strafföreläggande och domstolsböter.
Kontakt angående böter

Polisens serviceenhet tar inte emot frågor om parkeringsanmärkningar.
Parkeringsanmärkning

Vad är penningböter, dagsböter, brottsofferfondsavgift och skadestånd?

112 vid larm
114 14 övriga ärenden