Böter

Det finns tre typer av böter som ska betalas in till polisen: föreläggande av ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter. Parkeringsanmärkningar hanteras av Transportstyrelsen.

Föreläggande av ordningsbot

Ett föreläggande om ordningsbot utfärdas av polisen, Tullverket eller Kustbevakningen som också svarar på frågor om innehållet. 
Föreläggande av ordningsbot

Strafföreläggande

Strafföreläggande är böter som utfärdas av åklagare eller tullåklagare och som också svarar på frågor om innehållet.
Strafföreläggande

Domstolsböter

Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen och den som beslutat kan svara på frågor.
Domstolsböter

Parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsanmärkningen.
Bestrida parkeringsanmärkning

Kontakt och information

För frågor om betalning av böter kontaktar du Polismyndigheten. Gäller ärendet en parkeringsanmärkning, kontakta Transportstyrelsen.
Kontakt angående böter

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden