Sök
Stäng Meny

Information från polisen inför Rally Sweden 2024

Den 15–18 februari arrangeras Rally Sweden i Umeå. Många besökare förväntas komma, vilket bland annat kan påverka trafikläget.

Polisen kommer att arbeta brottsförebyggande och kontaktskapande under helgen. Vi kommer bland annat att prioritera trafikövervakning och finnas på plats där många besökare samlas.

Väskförbud på The Red Barn Arena

Utifrån den höjda terrorhotsnivån i Sverige har Polismyndigheten fattat beslut om ett väskförbud på större evenemang.

Under Rally Sweden gäller väskförbud inne på The Red Barn Arena, se arrangörens webbplats för mer information. Alla besökare kommer även att visiteras. Kom i god tid.

Information om väskförbudet på The Red Barn Arena, Rally Swedens webbplats

Vanliga frågor om väskförbudet på större evenemang, polisens webbplats

Trafik – förväntade trafikstörningar, lämna gärna bilen hemma

Räkna med köer vissa tider och platser. Res i god tid, följ anvisningar och skyltning för att undvika olyckor och trafikstörningar. Parkera endast på anvisad plats.

Samåk eller res kollektivt om möjligt. Bussar kör från centrum till och från arenan samt mellan specialsträckorna.

På grund av snöläget rör sig mycket vilt och renar vid vägar och skoterleder där det är lättare för dem att ta sig fram. Om du ser vägskyltar som varnar för vilt/renar eller svarta plastsäckar som är en varning för renar i området ska du sänka hastigheten och hålla avstånd. Sker en viltolycka ska du märka ut platsen och ringa 112.

Samlad information kring Rally Sweden, Umeå kommuns webbplats

Påverkan på vägar i Västerbotten med anledning av Rally Sweden, Trafikverkets webbplats

Tips inför planeringen av besöket på Rally Sweden, Visit Umeås webbplats

Bussar under Rally Sweden, Länstrafiken Västerbottens webbplats

Information om parkeringar under Rally Sweden, Upabs webbplats

När annan bil parkerat på din parkeringsplats eller när någon kört på din parkerade bil, polisens webbplats

Snöskoter – följ lederna

Det är endast tillåtet att köra skyltade skoterleder fram till sträckorna. Kör alltid nykter! Visa hänsyn till människor, djur och natur. Följ anvisningar och skyltning.

Kartor över leder och parkeringar för snöskotrar vid respektive sträcka finns hos arrangören, Rally Swedens webbplats

Polisen berättade inför rallyt 2022 om vad du som planerat att ta skotern eller bilen till rallyt bör tänka på, Motorblog of Sweden (MOS)

Lagar och regler gällande snöskotrar, polisens webbplats

Parkerade fordon – akta dig för tjuvar

Lämna aldrig värdesaker i en parkerad bil. Stora evenemang lockar personer inriktade på stölder ur fordon och även ur bostäder.

Skydda dig mot stöld av eller ur fordon, polisens webbplats 

Skydda dig mot bostadsinbrott, polisens webbplats 

Alkoholförbud och lokala ordningsföreskrifter

I centrala Umeå gäller alkoholförbud. Inom förbudszonen får du inte utomhus dricka spritdrycker, vin, starköl samt öl klass II.

Lokala ordningsföreskrifter kring förtäring av alkohol, Umeå kommuns webbplats

Råd till föräldrar

Märk gärna mindre barn med telefonnummer ifall de kommer bort i en folksamling. Det underlättar för oss, eller för någon annan som tar hand om barnet, att komma i kontakt med vårdnadshavare.

Många ungdomar kommer att finnas på plats. Vi vill därför uppmana föräldrar att prata med sina barn om vad de ska göra samt var de ska vara. Se också till att vara tillgänglig ifall ditt barn, eller vi, behöver komma i kontakt med dig.

Råd till föräldrar om unga och alkohol, polisens webbplats 

Uthyrning av privatbostäder – se upp för risker

Ska du hyra ut eller hyra en privatbostad tillfälligt? Det finns då en risk att bli utsatt för till exempel bedrägeri eller stöld.

Kontrollera att hyresgästen eller hyresvärden är verkligen är den person som denne utger sig för att vara. Ha lite koll på bostaden under tiden för uthyrningen, be grannar hjälpa till om så behövs. Om du bor i lägenhet måste du ha ett tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hyra ut i andra hand.

Tips på hur du kan skydda dig mot lägenhetsbedrägerier, polisens webbplats

Kamerabevakning

Kamerabevakning kommer bedrivas med fasta kameror på området vid The Red Barn Arena med start den 15 februari och pågå dygnet runt med avslut senast klockan 12:00 den 19 februari.

Vid behov har vi även möjlighet att komplettera den fasta kamerabevakningen med övervakning genom drönare. Om så aktualiseras så kommer det annonseras på polisen.se så till vida att det inte rör brådskande fall. I sådant fall annonseras det i efterhand på polisen.se.

Kamerabevakningen syftar till att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det stärker också Polismyndighetens förmåga att leda och fördela polisiära resurser.

Information om kamerabevakning och personuppgiftsbehandling, polisens webbplats

Klä dig varmt!

Det kan bli kallt när du vistas utomhus under en längre tid.

Om brottet sker

Om du utsatts för ett brott eller misstänker att någon annan utsatts för ett brott, kontakta alltid polisen. Ring 112 vid en pågående händelse. Ring annars 114 14 eller tipsa polisen via sidan Tipsa om brott på polisen.se.

Adresser och öppettider för polisstationer