Sök

Publikationer

Här kan du hämta polisens publikationer i pdf-format.

Dokumenten är indelade efter typ och ämne, till exempel informationsmaterial, organiserad brottslighet och årsredovisningar.

Polismyndighetens författningssamling, det vill säga föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av Polismyndigheten finns under lagar och regler.

Polismyndighetens författningssamling

Beställa trycksak

Vissa rapporter kan beställas som trycksak på e-postadress: rps.kundcentrum@polisen.se