Sök
Stäng Meny

Rissa kämpar för unga som är i riskzonen för att bli kriminella

Polisens uppgift är inte bara att rycka ut när ett brott har begåtts. Minst lika viktigt är det förebyggande arbetet för att hålla ungdomar borta från kriminalitet.

Rissa, områdespolis i Rinkeby

– Det roligaste med jobbet är att får folk att lita på polisen, säger Rissa Seidou, områdespolis i Järva.

Områdespolisen Rissa Seidou har bra koll på ungdomarna i skolorna kring Järvaområdet utanför Stockholm. Här ligger förorter som Rinkeby, Akalla, Tensta, Hjulsta och Kista.

Tidigare arbetade hon som ingripandepolis, men valde att gå över till en mer förebyggande roll – först som närpolis och nu under den nya benämningen områdespolis.

Som områdespolis arbetar Rissa i nära samarbete med kommunen och andra aktörer i samhället med både brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter. Mycket av det brottsförebyggande arbetet är riktat mot ungdomar för att på ett tidigt stadium påverka och förhindra att de hamnar i brottslighet.

– Jag gillar den nya rollen, säger Rissa. Som områdespolis arbetar vi nära lokalsamhället.  Jag har ansvar för ett område och dess skolor. Det ger oss en bättre lägesbild i området och underlättar också kontakten med skolorna.

Det brottsförebyggande arbetet är extra viktig, menar Rissa Seidou och beskriver hur hon tillsammans med skola och socialtjänst tidigt kan identifiera vilka unga som riskerar att dras in i kriminell verksamhet.

– Under nätverksmöten diskuteras exempelvis ungdomar i riskzonen.  Det kan handla om att skapa sig en bild av hur situationen ser ut i skolan, om det finns orosanmälningar eller om den berörde rör sig i kriminella kretsar. Vi följer upp och ser var vi kan sätta in resurser för att förhindra tillväxten till gängkriminaliteten.

Vikten av trygghet och förebilder

Rissa Seidou ser just kommunikation, tydlighet, engagemang, samarbetsförmåga och kontinuitet som viktiga egenskaper för en områdespolis. Kontakterna med medborgare är många och täta. Själv har Rissa ständig kontakt med ett trettiotal unga på sin fritid.

– Det roligaste med jobbet är att skapa ett ökat förtroende för polisen. Vi är till för ungdomarna. Om vi lyckas få någon att lämna den kriminella banan kan det sprida sig.

Som kvinna med utländsk bakgrund inom poliskåren får hon ofta agera förebild för unga tjejer.

– Vissa säger till och med att de sökt till polisutbildningen tack vare mig. Vi behöver öka mångfalden inom polisen. Alltifrån olika bakgrund, till yrkesgrupp och religion. Det handlar om att representera samhället.

Viktigt att förklara polisens roll

Områdespolisen har ett viktigt uppdrag. Rissa Seidou berättar att många medborgare upplever oro och misstro när de möter myndighetspersoner. Därmed blir den relationsbyggande delen av polisarbetet extra viktig.

– Vi besöker många föreningar för att förklara polisens roll och hur det svenska rättsväsendet fungerar. Samtidigt får vi veta hur medborgarna upplever tryggheten i sin kommun. I dessa möten utbildar vi oss själva och andra samtidigt.

Är du redo för en större uppgift – sök polisutbildningen nu