Sök
Stäng Meny

Fysiska, medicinska och psykologiska krav

För att klara av polisarbetets fysiska krav behövs såväl styrka och bålstabilitet som rörlighet och kondition.

Poliser bär 10-12 kg utrustning under ett arbetspass. Det påverkar hållningen, innebär en ökad belastning på leder och förutsätter en viss kondition.

Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition. För att få fortsätta din prövning efter konditionstestet på cykel måste du nå upp till kapacitet 4.

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män. För att få fortsätta prövningen efter muskelstyrketestet måste kvinnor nå upp till kapacitet 2 och män till kapacitet 5.

För att få göra det avslutande drogtestet samt säkerhets- och lämplighetsprövningsintervjun krävs dock att du är godkänd i samtliga tester, inklusive kondition och styrka. Först därefter kan du antas till utbildningen. 

Är du inte godkänd i alla moment måste du själv göra en ny ansökan efter din spärrtid, boka en prövningstid och göra en omprövning i de moment som du tidigare inte blev godkänd i.

Förklaring av fysiska antagningskrav.

Simkunnig

Du ska kunna simma:

  • 150 meter bröstsim.
  • 25 meter ryggsim utan armtag.
  • Hämta en docka från 1,5 meters djup och bogsera den 10 meter med dockans "ansikte" ovanför vattenytan.

De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter. Momentet med bröstsim bör ta max 6 minuter. Klarar du att simma 150 meter bröstsim på kortare tid än 6 minuter får du alltså längre tid på dig att genomföra ryggsim och livräddningsmomentet.

Simintyg

Om du blir kallad till prövning måste du ha med dig en blankett som intygar att du uppfyller kraven.

Om ditt simintyg är från hösten 2014 eller senare så gäller det fortfarande. Har du prövat till polisutbildningen tidigare hos Plikt- och prövningsverket och visat upp ett simintyg så finns det registrerat och du behöver inte ta med det igen.

OBS! Endast polisens blankett nedan gällande  simintyg är giltiga vid ansökan.

Simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman (pdf, 878 kB) (blankett 711.5)

Utskriftsversion av simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman (pdf, 118 kB) (blankett 711.5)

Medicinska krav

Synkrav

Lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hörselkrav

Tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

BMI

Riktvärdet för BMI är mellan 18 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2.

Nolltolerans för droger

Kravet är negativt drogtest.

Förklaring av medicinska antagningskrav.

Psykologiska krav

Du måste ha rätt förutsättningar, det vill säga vissa egenskaper, för att klara av polisutbildningen och vara lämplig som polis. Det innebär exempelvis att du måste ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

Förklaring av psykologiska antagningskrav.

Kan man gå till vilket badhus som helst för att få genomföra simtestet?

Ja, men intyget ska vara underskrivet av behörig anställd personal i badhuset.

Kan man ta med ett annat simintyg än det som polisen har tagit fram?

Nej, det beror på att vi vill kunna göra ett rättvist och likvärdigt urval.

Varför krävs fullgott färgseende?

Det är viktigt att man vid olika situationer kan säkerställa att man uppfattat rätt färg vid en händelse till exempel på en bil eller på en persons klädsel.

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.