Västra Götaland

Aspirantutbildningsansvarig polisregion Väst 

Evelina Abrahamsson
E-post: evelina.abrahamsson@polisen.se 
Telefon: 010-566 12 23

Aspirantansvarig polisområde Älvsborg

Kerstin Blom Persson
E-post: kerstin.blom-persson@polisen.se
Telefon: 010-565 86 26

Aspirantansvarig polisområde Skaraborg

Britt-Marie Carlsson
britt-marie.carlsson@polisen.se
Telefon: 010-565 78 19

Aspirantansvarig polisområde Fyrbodal

Lennart Hjelm
lennart.hjelm@polisen.se
Telefon: 010-565 16 99

Emma Andersson
emma.andersson1@polisen.se
Telefon: 0725-89 54 31

Aspirantansvarig polisområde Storgöteborg

Ingemar Gudmundson
ingemar.gundmundson@polisen.se
Telefon: 010-565 49 36