Sök

Så går prövningen till

Under prövningen genomgår du olika tester och undersökningar. Det handlar till exempel om syn- och läkarundersökning, personlighetstest, test av muskelstyrka och EKG. Blir du godkänd på tester och undersökningar går du vidare till en säkerhetsprövning.

Om du uppfyller de grundläggande kraven, och har besvarat ansökan del 2 med godkänt resultat, får du boka en tid för medicinsk och psykologisk prövning. Syftet med prövningen är att kontrollera att du har förutsättningar att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Testerna utgår från de krav som polisen har fastställt och som ställs under polisutbildningen och i arbetet som polis.

Teoretiskt test och personlighetstest i datasal

Den psykologiska prövningen startar med ett teoretiskt test och ett personlighetstest. Det teoretiska testet är det första du gör när du kommer till oss. Ditt resultat avgör om du går vidare till de medicinska testerna och till psykologintervjun.

Tips inför personlighetstestet

Svara inte som du tror att människor förväntar sig att du ska svara utan svara som du är. 

Se hur teori- och personlighetstestet går till:

Sjuksköterskans förundersökning

Sjuksköterskan går igenom din hälsodeklaration och gör en förundersökning. Undersökningen omfattar allmäntillstånd, kroppsbyggnad, hud (eksem, ärr och tatueringar), leder, armar, ben samt rygg och axlar. Vid undersökningstillfället har du endast underkläder på dig.

Synskärpeundersökning och färgseendeundersökning

Vi undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla. Ditt färgseende undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor.

Om du har glasögon eller linser ska du ta med ett synrecept från optiker. Har du ett kraftigt synfel, mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, får synreceptet inte vara äldre än två år.

Hörselundersökning

Under hörselundersökningen sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur och vi undersöker din hörsel inom olika ljudfrekvenser.

EKG, puls- och blodtrycksmätning

Innan du utför det fysiska arbetsprovet registrerar vi ditt EKG. Samtidigt som EKG-registreringen registreras även din puls och ditt blodtryck. En läkare gör sedan en bedömning.

Fysiskt arbetsprov

Det fysiska arbetsprovet genomförs på testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

Observera att du inte kan genomföra det här prövningsmomentet om du är gravid.

Se hur konditionstestet går till

Mätning av muskelstyrka

Vi mäter din sammantagna styrka i de större muskelgrupperna i ben, rygg, armar och skuldergördeln i en speciell mätutrustning.

Utförandet kan liknas vid ett marklyft av en skivstång mot ett motstånd upp till hakhöjd. Det räcker inte med bara styrka för att nå ett bra resultat, du måste också ha rätt teknik och god koordinationsförmåga. Innan utförandet får du därför en noggrann information av sjuksköterskan som också demonstrerar lyfttekniken.

Observera att du inte kan genomföra det här prövningsmomentet om du är gravid.

Se hur styrketestet går till

Registrering av längd, vikt och BMI

I samband med att vi mäter din muskelstyrka blir du vägd och mätt och ditt BMI (Body Mass Index) beräknas.

Läkarundersökning

Läkarundersökningen är en allmän och riktad hälsoundersökning. Läkaren väger också in resultaten från de fysiska och medicinska testerna. Undersökningen mynnar ut i en bedömning av din medicinska tjänstbarhet, det vill säga dina förutsättningar för att klara polisutbildningen och polisyrket.

Psykologintervju

I psykologens uppgift ingår att bedöma om det finns något som kan äventyra din lojalitet och pålitlighet. Resultaten från det teoretiska testet och personlighetstestet tillsammans med psykologintervjun är underlag för att bedöma din lämplighet att antas till utbildningen och att arbeta som polis.

Psykologen ställer frågor om ditt liv, vad du har varit med om tidigare, din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Vad du har för vardag och vad du har för framtidsplaner.

Tips inför psykologintervjun

Inför psykologintervjun - och hela prövningen - är det är bra att tänka igenom varför du vill bli polis och vad polisens uppdrag innebär.

Se hur psykologtestet går till:

Drogtest

Alla som söker till polisutbildningen, och som kan komma ifråga för antagning, måste genomgå ett drogtest i samband med prövningen. Om testet visar spår av droger innebär det undantagslöst att du blir avförd oavsett övriga testresultat eller bedömningar.

Om du avbryter eller får underkänt i något av momenten går du inte vidare i antagningsprocessen.

Säkerhets- och lämplighetsprövning

Är du godkänd på den medicinska och psykologiska prövningen genomgår du en säkerhets- och lämplighetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll. Intervjun görs av poliser på prövningskontoret under prövningstillfället.

Avslutande samtal

Är du godkänd i alla moment och har genomfört drogtest och säkerhetsprövning har du också ett obligatoriskt avslutande samtal. Där får du en preliminär antagning och får välja bland lediga skol- och aspirantplatser inom din giltighetstid. När resultatet på drogtest och säkerhetsprövningen är godkänt får du ett antagningsbesked på "Min sida".

Är du underkänd i något av momenten har du också möjlighet att få ett avslutande samtal, samtalet är då frivilligt.

Kontakt

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.