Sök

Inför din prövning

När det är dags för prövning är du välkommen till något av Plikt- och prövningsverkets prövningskontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det finns ett antal saker som du måste ha med dig till din prövning. Vi har samlat dessa i en kom-ihåg-lista.

Vad ska jag ha med mig till prövningen?

Det här måste du ta med dig till prövningen om du har ansökt till polisutbildningen:

Id-handling

Du måste ha med dig en giltig svensk id-handling, till exempel ett körkort eller ett pass.

Simintyg

Om du prövar till polisutbildningen för första gången behöver du ha med dig ett intyg som visar att du är simkunnig. Simintyget bekostar du själv genom att besöka ett badhus som utfärdar simintyg. Tänk på att du måste använda polisens blankett för detta. Ditt simintyg är giltigt om det är utfärdat 2014 eller senare. 

OBS! Endast polisens blankett nedan gällande simintyg är giltiga vid ansökan.

Simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman, blankett 711.5 (pdf, 878 kB)

Utskriftsversion av simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman, blankett 711.5 (pdf, 118 kB)

Se hur simtestet går till

Intyg om neuropsykiatrisk diagnos

Om du har eller har haft en neuropsykiatrisk diagnos kan det påverka dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen och bli polis. Du måste därför ha med dig ett intyg utfärdat av en specialistläkare i psykiatri för att få genomföra prövningen.

Om intyget och vilka krav som ställs 

Hälsodeklarationen

Den medicinska hälsodeklarationen fyller du i, skriver ut och tar med till din prövning. Du hittar blanketten på pliktverket.se, Inför din prövning.

Medicinsk hälsodeklaration

Intyg eller journalkopia om tidigare eller aktuell sjukdom, operation eller kroppsskada.

Ta med de intyg du har och som kan vara av intresse, ta hellre med dig för mycket än för lite. Du står själv för eventuella kostnader för intygen.

Glasögon eller linser och recept från optiker

Om du har glasögon eller linser ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel, mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, får synreceptet inte vara äldre än två år.

Använder du nattlinser ska du inte använda dem under en vecka innan prövningsdagen.

Träningskläder

Shorts, t-shirt och gympaskor fungerar bra. Ta med handduk så att du kan duscha.

Meritförteckning eller CV

Som underlag till psykologintervjun och säkerhetsprövningsintervjun ska du ta med dig en meritförtecknig eller ett CV. Du ska också ha med dig två namngivna referenser med kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer). Referenserna ska i första hand avse arbete eller arbetsprestation. I andra hand kan du ange en lärare/tränare eller mentor som referens. Familjemedlemmar godtas däremot inte.

Tänk på!

Ta med en kopia på ditt CV då du kommer få lämna det vid prövningen.

Kom ihåg att alla handlingar ska vara på papper - inte digitala.

Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad en meritförteckning alternativt ett CV ska innehålla.

Dokument som styrker uppgifterna i meritförteckning/CV

Exempel på sådana dokument är skolbetyg och intyg från arbetsgivare. Ta med originalbetyg eller vidimerade kopior. Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska gälla måste två personer (inte familjemedlemmar) ha skrivit sina namnteckningar samt namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian.

Studie- och aspirantort samt terminsstart

Om du blir godkänd på din prövning ska du välja studieort och aspirantort under ditt möte med antagningshandläggaren. Det är därför bra om du innan din prövning funderar på var du vill läsa utbildningen och göra aspiranttjänstgöringen så att du är förberedd. Vid det avslutande samtalet får du också välja terminsstart. Du har alltid två olika terminsstarter att välja mellan.

Tänk på!

Det kan bli långa väntetider mellan momenten. Eftersom du inte får använda mobiltelefon under dagen kan du ta med dig en bok eller en egen tidning som du kan läsa under dagen.