Sök

Delgivningssektionen Region Stockholm och Gotland

Kontaktinformation

Kontaktinformation till den lokala polisstationen
Larm 112
Telefon 114 14
Telefon från utlandet 46 77 114 14 00
Lokalt telefonnummer 010-56 40 860
Postadress Polismyndigheten, Region Stockholm, Delgivningssektionen , 106 75 Stockholm
Fax 010-56 40899
E-post delgivningen.stockholm@polisen.se

Ansökan

Ansökan om delgivning ska skickas till:

Polismyndigheten, Region Stockholm
Delgivningssektionen
106 75 Stockholm

Ansökan kan även skickas med e-post:

delgivningen.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten utför delgivningar som har lagstöd/författningsstöd.

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift om 1000 kronor per stämningsmannadelgivning. Avgiften faktureras alternativt förskottsbetalas. Vid förskottsbetalning skickas en inbetalningsavi ut. Handläggning i ärendet påbörjas efter inkommen betalning.

Avgiften är en registreringsavgift och återbetalas inte.

Ansökan ska bestå av:

Privat

  • Personnummer och adress på den som ska delges.
  • Kontaktuppgifter på ingivaren. Namn, adress, telefonnummer och e-post.
  • Eventuella uppgifter som kan påskynda eller underlätta delgivning, till exempel arbetsplats, annan adress, telefonnummer.

Företag