Sök

Medborgardialog genom enkät

Nu har du som innevånare i Örnsköldsviks kommun möjlighet att berätta hur du upplever din närmiljö.

Du som bor eller verkar i Örnsköldsviks kommun kan via denna webbenkät lämna dina åsikter och därmed bidra till att stärka polisens kunskap/lägesbild. 

Enkäten är frivillig att besvara och den går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Alla svar är anonyma.

Enkäten är öppen till och med 25 maj.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Ta chansen och svara på några frågor här nedan

Ålder (obligatoriskt)
Jag är: (obligatoriskt)
Bostadsort (obligatoriskt)
Upplever du att polisen är närvarande i ditt bostadsområde ? (obligatoriskt)
Upplever du att det är tryggt i ditt bostadsområde? (obligatoriskt)
Om du svarat nej på förra frågan, vilka är de främsta orsakerna till att du inte känner dig trygg i ditt bostadsområde?
Finns det andra platser i kommunen som du känner dig otrygg på ? (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter