Sök

Polisens skyddsrond i Ekot

I Ekots inslag om polisens skyddsrond angående organisatorisk och social arbetsmiljö förekommer påståenden och spekulationer som gör att syftet med undersökningen till viss del går förlorad.

Nedan följer ett försök att bemöta det som sägs i inslaget och reda ut vad som stämmer och inte.

I inslaget och i texten på ekots hemsida kan man läsa att det är en årlig intern undersökning/enkät. Korrekt fakta är att Polismyndighetens varje år genomför en skyddsrond som består av två delar. En fysisk och ergonomisk skyddsrond som genomförs under februari och mars. Samt en organisatorisk och social skyddsrond som genomförs under april och maj varje år. Denna skyddsrond kan ske på olika sätt, bland annat genom gruppdiskussioner, grupparbete och/eller genom att medarbetare svarar på en enkät. Det är upp till varje enskild chef att tillsammans med medarbetare att bestämma hur undersökningen ska göras. Det finns ett metodstöd framtaget som stöd för att identifiera, diskutera och åtgärda det som framkommer i skyddsronderna.

Det uppges också att svaren ska mejlas direkt till närmsta chef. Det är dock upp till varje chef att tillsammans med sina medarbetare bestämma hur svaren ska samlas in. Mejl är ett alternativ ett annat alternativ är att skriva ut enkäten och ha en anonym insamling.

Skyddsronder är en metod för att kunna upptäcka och åtgärda arbetsmiljöproblem och en möjlighet för medarbetare att lyfta arbetsmiljöproblem och ge förslag på lösningar. Syftet med skyddsronden är framförallt att främja god arbetsmiljö, hälsa, utveckling och goda prestationer samt förbygga risker som har negativ påverkan på arbetsmiljön.

Fakta

Polismyndigheten har ca 30 000 medarbetare och cirka 3000 chefer och för att kunna ta till vara på all den information som framkommer under skyddsronden finns det metodstöd för genomförandet av ronderna. Metodstödet togs fram första gången 2016 och har nu reviderats efter synpunkter. Metodstödet har också anpassats till nya styrdokument och aktuella arbetsmiljöfrågor inom polisen.

Revideringarna genomfördes av en partsammansatt arbetsgrupp. De reviderade metodstöden föredrogs före beslut i den nationella skyddakommittén i december 2017. Parterna - Polismyndighetens två nationella huvudskyddsombud, Polisförbundet, Saco, Seko Polis ST och arbetsgivarrepresentanterna – var eniga. De ändringar och tillägg som genomförts är endast förslag på hur arbetet med sammanställning och uppföljning av skyddsronden kan förenklas.