Sök

Replik: Lägesbilden redovisades utifrån frågeställningarna i regeringsuppdraget

Petra Lundh svar på debattinlägg om det regeringsuppdrag Polismyndigheten redovisade gällande en lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.

Sven-Åke Lindgren skriver den 6 mars på DN Debatt om det regeringsuppdrag Polismyndigheten redovisade den 23 februari i år gällande en lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige. I lägesbilden redovisas 14 000 individer som bedöms vara aktiva i kriminella nätverk och att 48 000 personer bedöms ha koppling till kriminella nätverk.

Justitieministern Gunnar Strömmer och jag förtydligade hur regeringsuppdraget såg ut och hur polisen har kommit fram till dessa siffror på den pressträff som hölls samma dag. Jag har dessutom pratat om denna lägesbild, som har EU:s definition av organiserad brottslighet som utgångspunkt, i ett flertal medier under helgen och veckan efter.

Sven-Åke Lindgren lyfter ändå frågor om Polismyndighetens definitioner, metoder och data över antalet personer som kopplas till kriminella nätverk. Polismyndigheten har aldrig kommunicerat att det skulle handla om en ökning i jämförelse med de siffror som uppgetts i tidigare sammanhang. Vi har varit tydliga med att denna lägesbild står för sig själv och har ett mer fördjupat och bredare analysmaterial. Det är en redovisning av det specifika regeringsuppdraget och därför inte jämförbart med andra siffror inom området.

Polismyndigheten har, som Sven-Åke Lindgren skriver, tidigare uppgett siffran 30 000 när det gäller personer kopplade till nätverkskriminalitet. Dessa uppgifter byggde på en kartläggning av individer som kunde kopplas till skjutningar och sprängningar. Den lägesbild som presenterades den 23 februari är på så sätt inte jämförbar med tidigare siffror. Den besvarar istället de bredare frågeställningar som specificerades i regeringsuppdraget om antalet personer som är aktiva i, eller kopplade till, kriminella nätverk. Den bygger därför på ett mer omfattande material. Uppdraget lyfter särskilt kvinnor och unga personer. Därtill ingår det i uppdraget att vi ska bygga arbetet på den så kallade cylindermodellen.

För att förtydliga så utgörs denna lägesbild av underrättelsematerial, utredningsuppgifter och Polismyndighetens cylindermodell, som används i lokalpolisområden för att identifiera individer som har en lokal kriminell påverkan. Underlaget utgörs också av regionala nätverkskartläggningar och av underrättelser som rapporterats till Europol. I underlaget ingick även material från krypterade chattar som Encrochat. Samtliga underlag belyser primärt förhållanden 2021–2023.

Att ta fram lägesbilder över hur många som är aktiva i eller kopplade till kriminella nätverk är komplext. Polisen har i samband med att uppdraget redovisades också föreslagit att myndigheten tar fram en modell som gör resultatet jämförbart över tid. Detta skulle också skapa nytta som beslutsunderlag för olika typer av åtgärder i arbetet med att förhindra och förebygga den organiserade brottsligheten.

Petra Lundh
Rikspolischef

Totalt 62 000 bedöms aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk

Läs svaret i Dagens Nyheter