Sök

Omedelbar tillgänglighetsdelgivning

Omedelbar tillgänglighetsdelgivning innebär att den som ska delges själv får ansvar för att ta del av handlingarna direkt hos en domstol.

Delgivning är ett sätt för myndigheter att säkra att den som berörs av ett mål eller ärende har fått viktig information. En domstol kan i vissa fall efterlysa en person för att kunna delge honom eller henne viktiga handlingar.

När en efterlyst person påträffas av polisen är det ibland inte möjligt att överlämna delgivningshandlingarna direkt. Med omedelbar tillgänglighetsdelgivning kan delgivningen ändå genomföras genom att personen hänvisas till att själv ta del av handlingarna direkt hos domstolen.

Du ansvar själv för att ta del av handlingarna

Om du har fått information om omedelbar tillgänglighetsdelgivning av Polismyndigheten eller annan brottsbekämpande myndighet innebär det att du själv ansvarar för att se till att du får del av handlingarna.

Du anses delgiven den tredje arbetsdagen efter att du har fått information om omedelbar tillgänglighetsdelgivning. Det spelar ingen roll om du faktiskt har fått del av handlingarna eller inte. Det är därför viktigt att du kontaktar domstolen. Du kan ringa, skicka e-post eller besöka domstolen för att få del av handlingarna.

Om du inte tar del av handlingarna riskerar du att domstolen avgör målet trots att du inte kommer till huvudförhandlingen eller sammanträdet. Målet kan också avgöras utan en huvudförhandling eller ett sammanträde.  

Om du uteblir kan domstolen i vissa fall även besluta om något av följande: 

 • vite (böter)
 • hämtning
 • häktning.

Information till myndigheter

Omedelbar tillgänglighetsdelgivning används för personer som redan söks för delgivning av allmän domstol men är svåra att nå. Domstolen kan då besluta om efterlysning av personen.

När personen påträffas av polisen eller annan rättsvårdande myndighet kan information lämnas direkt till den som ska delges. Det innebär att personen kan bli delgiven handlingar utan att den som genomför delgivningen behöver ha tillgång till handlingarna. Den som ska delges blir i stället själv ansvarig för att kontakta domstolen och få handlingarna.

Polisen eller den som genomför delgivningen rapporterar till domstolen om att delgivningen har genomförts. Adress- och kontaktuppgifter till den eftersökte skickas också till domstolen. Domstolen i sin tur skickar handlingarna till den som ska delges som en serviceåtgärd.

Den som ska delges anses ha blivit delgiven handlingarna som finns hos domstolen den tredje arbetsdagen efter att ha fått information om omedelbar tillgänglighetsdelgivning. Det gäller oberoende av om personen tagit del av handlingarna eller inte.

Begäran om stämningsmannadelgivning av polisman

Omedelbar tillgänglighetsdelgivning är ett passivt sätt att delge en person som är eftersökt. När en domstol beslutar om efterlysning medför det bara att personen förs in som eftersökt i efterlysningsregistret och kan delges när personen påträffas.

Ett beslut om efterlysning för omedelbar tillgänglighetsdelgivning innebär alltså inte att personen automatiskt söks för stämningsmannadelgivning av polisman. En begäran om stämningsmannadelgivning av polisman måste göras separat.

Delgivning och stämningsmannadelgivning

Om en efterlyst person påträffas

En person som är efterlyst av allmän domstol för omedelbar tillgänglighetsdelgivning ska få information om det när han eller hon påträffas.

För att en omedelbar tillgänglighetsdelgivning ska kunna genomföras krävs att den genomförs av någon av följande: 

 • åklagare
 • polisman
 • tulltjänsteman
 • kustbevakningstjänsteman
 • annan utsedd anställd vid en brottsbekämpande myndighet.

Det krävs också att den eftersökte får informationen i skriftlig form vid ett personligt sammanträffande. Det kan vara i form av en blankett eller ett handskrivet papper.

Den eftersökte ska få information om

 • aktuell domstol
 • målnummer
 • besöksadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • en kort beskrivning av vad handlingarna gäller.

Personen anses delgiven den tredje arbetsdagen efter att ha fått informationen.