Sök

Förenklad delgivning

Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

Polis och/eller domstol kan skicka handlingar till dig med förenklad delgivning. Då skickar myndigheten ett brev med de handlingar som du ska ta del av. Brevet kan skickas med post eller på elektronisk väg, till exempel e-post. Om försändelsen skickas med post skickas ytterligare ett brev (kontrollmeddelande) med information om att det tidigare brevet har skickats till dig. Du kan få handlingar med förenklad delgivning så länge ärendet eller målet pågår.

Om du fått information av polisen om förenklad delgivning kan polis och/eller domstol använda förenklad delgivning med dig upp till sex månader från den tidpunkt du fick information om det av polisen.

Process för delgivning, exempel

1. Polisen skickar handlingarna till dig

Handlingarna som du ska delges skickas i det här exemplet den 1 mars.

2. Polisen skickar kontrollmeddelande

Meddelandet skickas nästa arbetsdag, den 2 mars.

3. Du räknas som delgiven

Du är i det här exemplet delgiven den 15 mars.
Om du ska svara inom en viss tid så räknas tiden från den 15 mars.

Du anses ha blivit delgiven två veckor efter att myndigheten skickade brevet med handlingarna. Brevet skickas till din senast kända postadress eller den e-postadress som du har lämnat till polisen. Om brevet kommer i retur skickas det i stället med post till din folkbokföringsadress.

Viktigt att tänka på

Anmäl alltid adressändring till polisen eller, om du underrättats om att ären-det överlämnats till åklagare eller tingsrätt, till åklagaren respektive tingsrät-ten. Kontrollera din post minst varannan vecka för att inte missa något viktigt, till exempel en stämningsansökan och en kallelse till domstol. Meddela alltid om du under en period inte kan kontrollera din post.