Sök

Diskussionsforum

Du som är ansvarig för ett diskussionsforum på internet är skyldig att ha uppsikt över tjänsten. Det ställs högre krav på företag som driver forum än på privatpersoner.

 Om du misstänker att någon gör sig skyldig till brott på forumet, kontakta polise

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en anmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan – allt du behöver veta

Ta bort inlägg med brottsligt innehåll

Du måste ta bort ett inlägg om det har ett innehåll som är uppenbart brottsligt enligt bestämmelserna i brottsbalken om

  • olaga hot
  • olaga integritetsintrång
  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring.

Intrång i upphovsrätten får inte göras

Du måste ta bort ett inlägg om det är uppenbart att någon gjort intrång i upphovsrätten. Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt att själv bestämma över sitt verk, såsom bilder, filmer, texter och ljud.

Skyldigheterna gäller enbart inlägg i forumet. Länkar till andra webbsidor, som innehåller brottsligt material, berörs inte.

Så säger lagen

Ta reda på mer

Information på andra webbplatser: