Svalöv

Herrevadsgatan 11 F, Svalöv

Hjälp till att minska smittspridningen

För att begränsa smittspridning under pågående pandemi kan du med fördel hantera dina icke akuta ärenden hos polisen digitalt eller via telefon 114 14.
Här finns en förteckning över våra e-tjänster och blanketter.

Om du besöker polisstationen – undvik trängsel genom att vänta utanför på din tur och håll avstånd. Följ övriga råd från Folkhälsomyndigheten.

Kontaktinformation

Kontaktinformation till den lokala polisstationen
Larm 112
Telefon 114 14
Telefon från utlandet 46 77 114 14 00
 
Besöksadress Herrevadsgatan 11 F, Svalöv
Postadress Polismyndigheten, Polisen Svalöv , 205 90 Malmö

Övrig information

Farliga föremål får inte föras in i lokalen!

Vid inlämning av misstänkt farligt föremål, kontakta polisen via 114 14 eller i akuta fall via 112.

Öppettider

Polisstationen har inga fasta öppettider men besökare tas emot om stationen är bemannad.

Tjänster

Polisstationen i Svalöv hanterar anmälningar och delgivningsärenden. Övriga ärenden hänvisas till kommunhuset, Herrevadsgatan 10, där man enligt avtal mellan polisen och Svalövs kommun

  • tar emot inbokningar till besök på polisstationen
  • tillhandahåller blanketter, broschyrer och annat informationsmaterial
  • informerar om öppettider och kontaktuppgifter hos polisen
  • tar emot till Polismyndigheten inkommande handlingar
  • hanterar hittegods.

Mobila poliskontoret

Mobila poliskontoret i lokalpolisområde Klippan besöker Svalöv enligt fastställd turlista

Du är välkommen att besöka oss i mobila poliskontoret för att lämna tips eller diskutera frågor om brott och andra lokala problem där du bor. Vi kan hjälpa dig med polisanmälan, hittegodsärenden, brottsförebyggande information eller ansökningar om olika tillstånd.