Sök

Skadegörelse

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till skadegörelse.

2022

Polis döms för ringa skadegörelse

En polis åtalades för att ha eldat en polisbricka och ett polisfodral så att det blev skador för omkring 400 kronor. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och att polisen därför skulle dömas för ringa skadegörelse. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 130 kronor, totalt 3 900 kronor.

Polis frikänns från skadegörelse, egenmäktigt förfarande och brott mot områdesskydd

En polis åtalades tillsammans med fyra andra privatpersoner för att olovligen ha avverkat elva träd och transporterat bort dessa. De hade därigenom vållat kommunen ekonomisk skada vilken uppskattades till 30 300 kronor. Tingsrätten ansåg inte att polisen haft uppsåt till att olovligen avverka träden och därför kunde han inte kunde dömas för skadegörelse. Eftersom det inte heller var visat att avverkningen av träden innebar en större förändring av livsvillkoren för djur- och växtarter friades polisen även från åtalet om brott mot områdesskydd. Mot bakgrund av polisens uppfattning ifråga om gärningens tillåtlighet ogillades även åtalet för egenmäktigt förfarande.

2021

Brott mot knivlagen och skadegörelse

En polis åtalades för brott mot knivlagen, skadegörelse och tre fall av olaga hot. Tingsrätten konstaterade att det inte stod utom rimligt tvivel vad polisen sagt eller vad som hänt och polisen frikändes därför från åtalspunkterna om olaga hot. Polisen dömdes för brott mot knivlagen och skadegörelse då han hade innehaft kniv på allmän plats samt stuckit hål på två däck på målsägandens bil. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn.