Sök

Avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha begått.

För att alla anmälningar ska utredas korrekt, utan otillbörlig påverkan, påtryckningar eller insyn från obehöriga är SU:s lokaler avskilda från övriga Polismyndigheten. Alla ärenden som hanteras av SU är skyddade mot obehöriga eftersom avdelningen har egna ärendehanteringssystem och det är alltid en åklagare vid Särskilda åklagarkammaren, SÅK, som är förundersökningsledare i SU:s ärenden.

Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin verksamhet till regeringen.

Samtliga utredare vid SU är erfarna kommissarier med bred kunskap inom utredningsverksamhet. Flera är specialiserade inom olika verksamhetsgrenar, till exempel ekonomisk brottslighet och våld i nära relation. På det här sättet kan utredningarna bedrivas effektivt, rättssäkert och med integritet.

Anmälan och tips

Om du vill anmäla en anställd inom polisen, eller någon annan av de befattningshavare som SU utreder, för brott kan du göra det genom att ringa 114 14 eller gå till receptionen på en polisstation. Berätta att du vill anmäla en polisanställd så får du prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan. Alla sådana anmälningar lämnas över till SU.

Vill du tipsa SU om brottslig verksamhet som gäller en anställd inom polisen, eller någon annan av de befattningshavare som SU utreder, kan du ringa 114 14 eller använda någon av kontaktvägarna här på polisen.se.
Tipsa om brott

Längre ner på sidan finns en lista på de befattningshavare som SU utreder.

Brottsofferstöd

Om du har blivit utsatt för brott finns stöd att få. Alla som anmäler ett brott får en kopia av anmälan tillsammans med ett brev där information om stödorganisationer finns. Du kan även informera din utredare vid SU om att du önskar stöd.
Hjälp och stöd

Vad händer efter anmälan?

Här kan du läsa om hur en anmälan till SU behandlas:
Så behandlas en anmälan till avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar utreder anmälningar mot:

  • Alla anställda inom polisen och uppdragstagare (exempelvis arrestantvakter).
  • Alla anställda inom Säkerhetspolisen.
  • Polisstudenter.
  • Domare och åklagare.
  • Riksdagsledamöter, statsråd och statsministern.
  • Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern och riksdagens talmän.
  • Fullmäktig i Riksbanken, ledamot av Riksbankens direktion, riksdagsstyrelsen,
  • Valprövningsnämnden och Riksdagens överklagandenämnd.
  • Personal inom den brottsutredande verksamheten hos Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Försvarsmakten (militärpolisen).
  • Medlemmar av kungafamiljen.

Det spelar ingen roll vilket brott det gäller. För de flesta av befattningshavarna spelar det inte heller någon roll om brottet har begåtts i tjänsten eller på fritiden. Utredningen görs ändå av SU.

Mer om SU

Fler publikationer

Lediga jobb på avdelningen för särskilda utredningar