Internationellt utvecklingssamarbete

Polisen stödjer polisorganisationer i andra länder i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva, genom sitt internationella utvecklingssamarbete.

Polisen har bedrivit internationellt utvecklingssamarbete sedan 1990-talet. Projekten finansieras av Sida och EU-kommissionen, och drivs tillsammans med polisen och ibland med andra partners i samarbetslandet.

Samarbetslandet äger frågorna och projektet genomförs på landets villkor. Svensk polis erbjuder stöd, i form av utbildning och rådgivning.

Att arbeta med polisreform i andra länder är brottsförebyggande verksamhet. Genom att stärka poliskårer i andra länder och dess möjlighet att arbeta demokratiskt och rättssäkert, minskar risken för konflikter i omvärlden.

Viktigt att politisk vilja till reformer finns

Innan ett projekt startar bedöms hur förutsättningarna ser ut för att nå goda resultat. Det är viktigt att

  • det finns en politisk vilja till reformer i landet
  • landet uppfyller de kriterier som OECD-DAC (OECD:s utvecklingskommitté) satt upp
  • förutsättningar finns för ett lokalt ägarskap
  • en säkerhetssituation som tillåter att svensk polis kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete
  • landets polisverksamhet är i behov av reformer.

Polisen har bland annat gett stöd till demokratisk polisreform i El Salvador, Estland, Jordanien, Kenya, Lettland, Liberia, Litauen, Montenegro, Nicaragua, Rwanda, Serbien, Sri Lanka och Sydafrika.

The International Training Programme

The International Training Programme is implemented by the Swedish Police Authority and the Kvinna till Kvinna Foundation and is financed by Sida. The Programme "Prevent and respond to Gender Based Violence – strengthening agents of change" is open for applications until 28th of February 2018. It will take place during 2018-2019, including 3 weeks of training in Sweden and 2 weeks in another country. The aim of the programme is to develop the capacity of participating organisations/authorities and their personnel, to prevent and respond to Gender Based Violence.

To apply, please fill in the application and send to pso-idc@polisen.se, no later than February 28th.

Broschure Prevent Gender Based Violence

Application Prevent Gender Based Violence

Guidelines Prevent Gender Based Violence

Aktuella utvecklingssamarbeten

Just nu pågår sju internationella utvecklingssamarbeten i

Samt Samarbetet International Training Programme, med fokus på könsrelaterat våld, som inkluderar Albanien, Kosovo, Moldavien, Montenegro och Ukraina, och drivs i samarbete med Kvinna till Kvinna.