Internationellt utvecklingssamarbete

Polisen stödjer polisorganisationer i andra länder i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva, genom sitt internationella utvecklingssamarbete.

Polisen har bedrivit internationellt utvecklingssamarbete sedan 1990-talet. Projekten finansieras av Sida och EU-kommissionen, och drivs tillsammans med polisen och ibland med andra partners i samarbetslandet.

Samarbetslandet äger frågorna och projektet genomförs på landets villkor. Svensk polis erbjuder stöd, i form av utbildning och rådgivning.

Att arbeta med polisreform i andra länder är brottsförebyggande verksamhet. Genom att stärka poliskårer i andra länder och dess möjlighet att arbeta demokratiskt och rättssäkert, minskar risken för konflikter i omvärlden.

Viktigt att politisk vilja till reformer finns

Innan ett projekt startar bedöms hur förutsättningarna ser ut för att nå goda resultat. Det är viktigt att

  • det finns en politisk vilja till reformer i landet
  • landet uppfyller de kriterier som OECD-DAC (OECD:s utvecklingskommitté) satt upp
  • förutsättningar finns för ett lokalt ägarskap
  • en säkerhetssituation som tillåter att svensk polis kan bedriva internationellt utvecklingssamarbete
  • landets polisverksamhet är i behov av reformer.

Polisen har bland annat gett stöd till demokratisk polisreform i El Salvador, Estland, Jordanien, Kenya, Lettland, Liberia, Litauen, Montenegro, Nicaragua, Rwanda, Serbien, Sri Lanka och Sydafrika.

Aktuella utvecklingssamarbeten

Just nu pågår sju internationella utvecklingssamarbeten i

Samt Samarbetet International Training Programme, med fokus på könsrelaterat våld, som inkluderar Albanien, Kosovo, Moldavien, Montenegro och Ukraina, och drivs i samarbete med Kvinna till Kvinna.