Sök

Internationellt utvecklingssamarbete

Polisen stödjer polisorganisationer i andra länder i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva, genom sitt internationella utvecklingssamarbete.

Den svenska polisen har bedrivit internationellt utvecklingssamarbete sedan 1990-talet. Genom de olika samarbetsprojekten stödjer Sverige polisorganisationer i andra länder i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva.

Polisens arbete är gränsöverskridande till sin natur. Att arbeta med polisreform i andra länder är därför brottsförebyggande, inte bara i det aktuella landet utan även i en internationell och svensk kontext. Genom att stärka poliskårer i andra länder och deras möjlighet att arbeta rättssäkert, minskar även risken för konflikter av olika slag.

Samarbetsprojekten finansieras av Sida och drivs tillsammans med polisen och ibland med andra partners i samarbetslandet.

En viktig grundprincip för polisens utvecklingssamarbete är att samarbetslandet äger frågorna och att projekten genomförs på landets villkor. Svensk polis erbjuder stöd främst i form av utbildning och rådgivning.

Viktigt att politisk vilja till reformer finns

Innan ett projekt startar bedöms hur förutsättningarna ser ut för att nå goda resultat. Det är viktigt att

  • det finns en politisk vilja till reformer i det aktuella landet
  • landets polisverksamhet är i behov av reformer
  • förutsättningar finns för ett lokalt ägarskap av projektet
  • säkerhetssituationen tillåter att svensk polis kan genomföra de tänkta aktiviteterna

Vilka aktiviteter som konkret ingår i projekten beror givetvis på det aktuella samarbetslandets behov och hur dessa kan matchas med de områden där den svenska polisen kan bidra med relevant expertis. Några exempel på sakområden där Sverige ligger långt framme och som ingår/har ingått i det internationella utvecklingssamarbetet:

  • Utveckling av organisationsstrukturer och metoder
  • Brottsförebyggande arbete
  • Polisutbildning
  • Jämställdhet
  • Underrättelselett polisarbete (Intelligence Led Policing, ILP)
  • Forensik

Polisen har genom åren gett stöd till demokratiska polisreformer i Albanien, Colombia, El Salvador, Estland, Jordanien, Kenya, Lettland, Liberia, Litauen, Montenegro, Moldavien, Nicaragua, Rwanda, Serbien, Sri Lanka, Sydafrika och Ukraina.

Aktuella utvecklingssamarbeten

Just nu pågår internationella utvecklingssamarbeten i Albanien och Colombia. I Albanien samarbetar polisen med tre andra svenska rättsvårdande myndigheter: Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Det pågår även förberedelser för nya förnyade projekt i Serbien, Moldavien och Nordmakedonien.

Polisen deltar även i samarbetet International Training Programme (ITP), vars syfte är att kompetensutveckla nyckelpersoner i olika organisationer, så att de i sin tur kan leda förändringsprocesser i sina hemländer. Programmet drivs i samarbete med Kvinna till Kvinna och fokuserar på könsrelaterat våld. Förutom Sverige deltar Albanien, Kosovo, Moldavien, Montenegro och Ukraina.