Sök

Regler för användning av polisens öppna data och API:er

Följs inte reglerna kan vi begränsa eller helt blockera din möjlighet att anropa polisens API:er eller polisens webbplats. Detta kan även påverka åtkomsten för andra användare som delar nätverkstjänster med den som inte följer reglerna.

Våra öppna data och API:er har utformats för att göra det enkelt för människor och organisationer att använda dem för att göra fantastiska saker. Men en förutsättning är att reglerna följs så att användningen inte förstör för andra. Aktiviteter som innebär driftspåverkan på polisens webbplats polisanmäls och vi gör även en incidentanmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Generella regler för användning av innehåll på polisen.se

Dessa regler gäller även vid användning av polisens öppna data och API:er:

Regler för användning av polisens API:er

Ange användaragent (user-agent) korrekt

Varje anrop ska innehålla ett begäranhuvud för användaragent (user-agent). Det bör vara namnet på appen som anropar API:et och får gärna innehålla organisation, företagsnamn eller annat som hjälper polisen om vi behöver ta kontakt. Om användaragent saknas eller är felaktig kan anropet få svaret HTTP 403 eller blockeras.

Använd HTTP

Varje anrop ska göras via HTTPS. Anrop som behöver skickas vidare (redirectas) från HTTP till HTTPS kan blockeras.

Begränsa frekvens och antal anrop

Det ska gå minst 10 sekunder mellan varje anrop. Högst 60 anrop får göras per timme. Den dagliga gränsen är 1440 anrop. Anrop som inte följer detta kan få svaret HTTP 429 (för många begäran) eller blockeras.

Respektera svaret 404

Anrop som får svaret HTTP 404 ska inte göra fler anrop mot denna resurs utan svaret ska anses vara permanent. Anrop som inte följer detta kan blockeras. Om du anser att svaret HTTP 404 är fel ska du kontakta oss.

Användning som inte är tillåten

  • Att skicka anrop med syftet att orsaka skada.
  • Att avsiktligt begränsa tillgängligheten till API:er eller webbplatsen, till exempel genom så kallade DOS-attacker.
  • Att försöka kringgå våra åtgärder för att säkerställa tillåten användning.
  • Att ange användaragenten (user-agent) på ett felaktigt sätt.
  • Att använda webbskrapning (web scraping) för att konsumera eller posta data.

Är du osäker på om din användning är tillåten ska du kontakta oss och beskriva hur du vill använda polisens API. Saknas det ett API för ditt önskade ändamål ska du beskriva behovet för oss. I enskilda fall kan webbskrapning tillåtas under en begränsad tid.

Kontakt för frågor om öppna data och API:er

Du kan kontakta oss via kontaktformulär till registrator. Välj "Annat ärende" och skriv i meddelandet att det gäller synpunkter på webbplatsen och API:er.